Categoriearchief: rekenen

inhoud 3 – liter, deciliter, enz.

Liter, deciliter, enz.: uitleg video

Liters, deciliters, milliliters omrekenen: oefenen met werkbladen en/of leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§13 van het leerwerkboek)
13_1
13_2
13_3
13_4
13_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §13 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Inhoudsmaten omrekenen, L, dL, cL, mL, enz.: online oefenen

Oefenen met het omrekenen van liters, deciliters, centiliters, enz.

[include file=”/wp-content/mijn-include-files/BreukenKhanB.php”]

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Oefenen met het omrekenen van inhoudsmaten inclusief liter, deciliter, enz.

[include file=”/wp-content/mijn-include-files/BreukenKhanB.php”]

Uitleg samenvatting

In de vorige paragraaf leerden we de inhoudsmaten ‘kubieke meter’, ‘kubieke decimeter’, enz. leren kennen.
Ook leerden we hoe je deze inhoudsmaten in elkaar om kunt rekenen.

Maar in het dagelijks leven gebruiken we meestal de inhoudsmaat liter, afgekort als L.
Een pak melk heeft een inhoud van een liter. Je kunt je wel voorstellen hoeveel dat ongeveer is.
De inhoudsmaat ‘liter’ is precies gelijk aan de inhoudsmaat ‘een kubieke decimeter’.

1 L = 1 dm3

In een literpak melk gaat net zoveel melk als in een kubusvormige doos van 1dm bij 1dm bij 1dm, ofwel in een doos van 10cm bij 10cm bij 10cm.

Ook bij de liter gebruiken we de bekende voorvoegsels:

kiloliter – hectoliter – decaliter – liter – deciliter – centiliter – milliliter
kL – hL – daL – L – dL – cL – mL

Deze eenheden kun je weer op de gewone manier in elkaar omrekenen:

1 kL = 1000 L
20 hL = 2000 L
3000 mL = 3 L
45 cL = 0,45 L

Soms wil je de volgende omrekeningen maken:

2 L = … dm3
3 L = … cm3
3 dL = … dm3
4,5 cm3 = … dL

Je gebruikt dan altijd de definitie van een liter: 1 L = 1 dm3

2 L = 2 dm3
3 L = 3 dm3 = 3000 cm3
3 dL = 0,3 L = 0,3 dm3
4,5 cm3 = 0,0045 dm3 = 0,0045 L = 0,045 dL
omrekenen oppervlaktematen Je ziet hier een litermaat, een kubusvormig doosje met zijden van 1dm en een literpak melk.
Als je het doosje van 10cm bij 10cm bij 10cm tot de rand toe vult met melk, heb je precies een liter melk.
Het doosje heeft een inhoud van:

1dm x 1dm x 1dm = 1 dm3 = 1 liter

Bij vloeistoffen gebruiken we vaak de liter als inhoudsmaat.

1 liter = 1 dm3
kilo: duizend
hecto: honderd
deca: tien
deci: een tiende
centi: een honderdste
milli: een duizendste
De liter, hectoliter, deciliter, centiliter en milliliter zijn de meest gebruikte eennheidsmaten bij vloeistoffen.
De betekenis van hecto, deci, centi en milli leerde je al bij de paragraaf over het omrekenen van lengtematen.

Een hecoliter is 100 liter.
Een deciliter is een tiende liter.
Een centiliter is een honderdste liter.
Een milliliter is een duizendste liter.

1 hL = 100 L
1 dL = 0,1 L
1 cL = 0,01 L
1 mL = 0,001 L

berekenen liters inhoud
1 cm3 = … mL

1 cm3 = 0,001 dm3 = 0,001 L = 1 mL


1 m3 = … L

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 L


Hoeveel liter water heb je nodig voor het vullen van een ligbad van 1,6 meter lang en 0,5 meter breed als je wilt dat het water 30 cm hoog staat? (Je houdt geen rekening met de rondingen van het bad.)

De inhoud van het water is 1,6m x 0,5m x 0,3m = 0,24m3 = 240dm3 = 240 liter


inhoud 2 – inhoudsmaten omrekenen

Inhoudsmaten omrekenen: uitleg video

Kubieke meter ( m3 ): oefenen met werkbladen en/of leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§12 van het leerwerkboek)
12_1
12_2
12_3
12_4
12_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §12 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Inhoud omrekenen: online oefenen

Oefenen met berekenen van de inhoud van een balk of kubus

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Uitleg samenvatting inhoudsmaten omrekenen

inhoudsmaten omrekenen Inhoudmaten omrekenen.

Hoeveel kubieke decimeters passen er in een kubieke meter?

1 m3 = … dm3
inhoudsmaten omrekenen Op de bodem van de kubus kun je een laagje van 10 x 10 gele blokjes van 1 dm3 leggen.

inhoudsmaten omrekenen Je kunt de hele kubus opvullen met 10 van die stapeltjes.
In totaal heb je dus 10 x 10 x 10 gele blokjes nodig.

1 m = 10 dm
1 m3 = 1000 dm3

Je ziet dat je bij inhoudsmaten de komma 3x zoveel moet verschuiven als bij het omrekenen van de lengtematen.

inhoudsmaten omrekenen Het omrekenen van inhoudsmaten is niet moeilijker dan het omrekenen van lengtematen.
Je moet bij een inhoud de komma drie keer meer plaatsen verschuiven.

5 km = 5 000 m
5 km3 = 5 000 000 000 m3
  1. Bepaal de ‘afstand’ m.b.v. het rijtje
    km | hm | dam | m | dm | cm | mm
  2. Bedenk of de komma naar rechts of naar links moet
  3. Verschuif de komma over drie keer de ‘afstand’

 

Inhoud 1 – een kubieke meter

Inhoud berekenen, kubieke meter: uitleg video

Kubieke meter ( m3 ): oefenen met werkbladen en/of leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§11 van het leerwerkboek)
11_1
11_2
11_3
11_4
11_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §11 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Inhoud balk of kubus berekenen: online oefenen

Oefenen met berekenen van de inhoud van een balk of kubus

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Uitleg samenvatting over inhoud berekenen en kubieke meter

inhoud berekenen In de tekening zie je een blok of kubus van 1 meter lang, 1 meter breed en 1 meter hoog.Het is een kubus met een inhoud van 1m x 1m x 1m ofwel van 1 kubieke meter. Dit schrijf je kort op als 1m3

1m x 1m x 1m = 1m3
een kubieke meter: 1m3
inhoud berekenen Hier zie je een balk van 5 meter lang, 4 meter breed en 3 meter hoog.Hoe groot is de inhoud van deze balk? Hoevel kubieke meters passen in de balk?

inhoud berekenen In de tekening zie je dat er 5 x 4 x 3 kubieke meters passen in een balk van 5m x 4m x 3m.

5m x 4m x 3m = 60 m3

Je kunt nu bijvoorbeeld ook de inhoud van een rechthoekig doosje berekenen:

De inhoud van een doosje van 3cm x 2cm x1cm is gelijk aan 6cm3

 

Oppervlakte 2 – oppervlaktematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen: uitleg video

Vierkante meter ( m2 ): oefenen met werkbladen en/of leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§10 van het leerwerkboek)
10_1
10_2
10_3
10_4
10_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §10 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Oppervlakte omrekenen: online oefenen

Oefenen met het omrekenen van oppervlaktematen

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Uitleg samenvatting over het omrekenen van oppervlaktematen

omrekenen oppervlaktematen In de tekening zie je dat er 100 vierkante decimeters passen in één vierkante meter!

1 m = 10 dm
1 m2 = 100 dm2
omrekenen oppervlaktematen Het omrekenen van oppervlaktematen is niet moeilijker dan het omrekenen van lengtematen.
Je moet bij oppervlakten de komma twee keer meer plaatsen verschuiven.

5 km = 5000 m
5 km2 = 5000 000 m2
  1. Bepaal de ‘afstand’ m.b.v. het rijtje
    km | hm | dam | m | dm | cm | mm
  2. Bedenk of de komma naar rechts of naar links moet
  3. Verschuif de komma over twee keer de ‘afstand’
Oefenen, oefenen, oefenen

 


Oppervlakte 1 – een vierkante meter

Vierkante meter: uitleg video

Vierkante meter ( m2 ): oefenen met werkbladen en/of leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§9 van het leerwerkboek)
9_1
9_2
9_3
9_4
9_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §9 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Vierkante meter: online oefenen

Oefenen met berekenen van de oppervlakte van een rechthoek of vierkant

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

 

 

Oppervlakte, vierkante meter: samenvatting


tegelvloer
Je ziet hiernaast een blauw vlak. Het is bijvoorbeeld de vloer van een rechthoekige kamer.
De gele lijn om de vloer heen noemden we de omtrek. Als je plinten wilt maken rond de vloer, moet je eerst weten hoe groot de omtrek is van de vloer.
Als je de vloer wilt verven of als je er tegels op wilt leggen, moet je eerst weten hoe groot de oppervlakte is van de vloer.

vierkante-meter
Met een vierkante tegel van 1 meter bij 1 meter kun je een stuk vloer bedekken van een ‘vierkante meter’.
De oppervlakte van die tegel is gelijk aan één vierkante meter.
Een vierkante meter schrijf je op als m2.

vierkante-meters-oppervlakte
Je ziet hier een garagevloer van 4 meter bij 2 meter. Hoeveel betontegels van 1m2 heb je nodig om de hele garage te betegelen?

 

 

 

 


 

vierkante-meters-oppervlakte
Je ziet dat je acht tegels nodig hebt. Je hebt namelijk twee rijen van vier tegels.

Een rechthoek van 4 meter bij 2 meter heeft een oppervlakte van 4 x 2 vierkante meter.
Een rechthoek van 4m x 2m heeft een oppervlakte van 8m2.

 


 

vierkante-centimeters-oppervlakte
Een rechthoek van 6 centimeter bij 4 centimeter heeft een oppervlakte van 6 x 4 vierkante centimeter.
Een rechthoek van 6cm x 4cm heeft een oppervlakte van 24cm2.

 

  


Lengtematen 4 – kilometer, hectometer, decameter en lengtematen omrekenen

km, hm, dam, m, dm, cm, mm in elkaar omrekenen

Oefen direct met de uitgelegde stof.
Dit kun je doen met het leerwerkboek en/of met onderstaande extra werkbladen met antwoordbladen.
Deze in totaal 15 werkbladen horen bij de paragrafen 12 en 13 uit het leerwerkboek.

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
§ 12A Kilometer, hectometer, decameter, meter 12A_1 12A_2 12A_3 12A_4 12A_5
§ 12B Kilometer, hectometer, decameter, meter 12B_1 12B_2 12B_3 12B_4 12B_5
§ 13 km, hm, dam, m, dm, cm, mm 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5

Bij deze pagina horen §12 en §13 van het leerwerkboek: Metrieke stelsel voor groep 5 & 6.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk deze titel op de winkelsite


Samenvatting van de uitleg over lengtematen omrekenen

kilometer

kilometer

kilo: duizend

Een kilometer is gelijk aan 1000 meter.
Je loopt een kilometer in ongeveer 12 minuten.
Hier zie je een satelietfoto van de Kilometerwei te Nijega.

hectometer

hectometer

hecto: honderd

Een hectometer gelijk aan 100 meter.
Een voetbalveld heeft een lengte van ongeveer een hectometer.

decameter

decameter

deca: tien

Een decameter is gelijk aan 10 meter.
Een orka of zwaardwalvis heeft een lengte van ongeveer een decameter.

km--mm

meter

De afstand van de gieter tot de muur is ongeveer gelijk aan een meter.

km--mm

decimeter

deci: een tiende

Een decimeter is gelijk aan een tiende meter.
Een puddingbakje heeft een diameter van ongeveer een decimeter.

km--mm

centimeter

centi: een honderdste

Een centimeter is gelijk aan 1/100 meter.
Een paperclip is iets minder dan een cm breed.

km--mm

millimeter

milli: een duizendste

Een millimeter is gelijk aan 1/1000 meter.
Een naald is ongeveer 1 mm dik.

km--mm 1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,01 m
1 mm = 0,001 m
lengte eenheid Leer het complete rijtje goed uit je hoofd. Je kunt er bijvoorbeeld weer zelf een liedje bij componeren en dat een paar keer per dag zingen.

Lengtematen 3 – decimeter

Decimeter: uitleg video

Decimeter: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen die horen bij deze video.

§ 8
Decimeter en meter
8_1
8_2
8_3
8_4
8_5

§ 9
Decimeter en centimeter
9_1
9_2
9_3
9_4
9_5

§ 10
Decimeter en millimeter
10_1
10_2
10_3
10_4
10_5

§ 11
Meter, decimeter, centimeter, millimeter
11_1
11_2
11_3
11_4
11_5

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

groep 5 en groep 6

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §8 t/m §11 van het leerwerkboek voor groep 5 en groep 6.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Decimeter: samenvatting


lengte eenheid

Je ziet hier een pudding bakje met een doorsnede van ongeveer een decimeter.
Een decimeter is gelijk aan een tiende deel van een meter.
Het woordje ‘deci’ betekent ‘een tiende deel’.

1 decimeter


lengte eenheid

Een decimeter korten we af met dm.

dm

lengte eenheid

Tussen een decimeter en een meter zit een factor 10 ofwel één nul.
De komma gaat dus één plaats naar rechts of naar links bij het omrekenen tussen meter en decimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 dm = 0,5 m
7000 dm = 700 m
8 m = 80 dm
1,2 m = 12 dm

lengte eenheid

Hier links zie je een plaatje waarin getekend is hoe je omrekent tussen de vier lengtematen die je nu kent. We gaan dat nu uitleggen met een voorbeeld.

5,678 m = …. cm

Tussen m en cm zit twee keer een factor tien. De komma moet daarom 2 plaatsen verschuiven.
Naar rechts of naar links? Naar rechts want je gaat in het plaatje ook naar rechts (van m naar cm).

5,678 m = 567,8 cm

lengte eenheid

Je begrijpt nu dat je het rijtje meter-decimeter-centimeter-millimeter heel goed uit je hoofd moet leren. Het is misschien even doorzetten, maar je zult er veel plezier van hebben, nu en altijd.Maak er een liedje van en zing dat een paar keer per dag.

Verzin zelf een leuk liedje; Méter, tralala…


Decemeter omzetten: online oefenen

Oefenen met het omrekenen van meters, decimeters, centimeters en millimeters

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Lengtematen 2 – millimeter

Wat is een millimeter? Uitleg video

Millimeter: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§6 van het leerwerkboek)

millimeters en meters in elkaar omrekenen, §6

6_1
6_2
6_3
6_4
6_5

millimeters en centimeters in elkaar omrekenen, §7

7_1
7_2
7_3
7_4
7_5

groep 5 en groep 6

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §6 en §7 van het leerwerkboek voor groep 5 en groep 6.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Millimeters, meters en centimeters in elkaar omrekenen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§6 van het leerwerkboek)

meters, centimeters en millimeters in elkaar omrekenen, §5

5_1
5_2
5_3
5_4
5_5

groep 7 en groep 8

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §5 van het leerwerkboek voor groep 7 en 8 .
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Omrekenen millimeters, centimeters meters: samenvatting

lengte eenheid
Een millimeter is gelijk aan een duizendste deel van een meter. Het is ongeveer de breedte van een dikke naald. Het woordje ‘milli’ betekent ‘een duizendste deel’.

1 millimeter


milli: een duizendste

lengte eenheid

Het woordje ‘milli’ betkent ‘een duizendste’.
Een millimeter korten we af met mm.

mm

Tussen een millimeter en een meter zit een factor 1000 ofwel drie nullen.
De komma gaat dus drie plaatsen naar rechts of naar links bij het omrekenen tussen meter en millimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 mm = 0,005 m
7000 mm = 7 m
8 m = 8000 mm
1,2 m = 1200 mm

lengte eenheid

1 cm = 10 mm

Een centimeter is verdeeld in tien millimeter.
Tussen een centimeter en een millimeter zit dus één factor 10 ofwel één nul.
De komma gaat dus 1 plaats naar rechts of naar links als je omrekent tussen centimeter en millimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 mm = 0,5 cm
50 mm = 5 cm
8 cm = 80 mm
1,2 cm = 12 mm

Omrekenen m, cm, mm: online oefenen

Oefenen met omrekenen tussen meter, centimeter en millimeter

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Lengtematen 1 – meter en centimeter

meter en centimeter: video uitleg

Meter en centimeter: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§5 van het leerwerkboek)
5_1
5_2
5_3
5_4
5_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §5 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Uitleg samenvatting

meter centimetermeter centimeter
meter centimeter
Vroeger gebruikten mensen hun eigen lichaam om de lengte van iets te meten.
Je kunt de dikte van je duim gebruiken (een duim), de lengte van je voet (een voet) of de lengte van je onderarm (een el).
Het is nauwkeuriger als je een lengte (of afstand tussen twee punten) vergelijkt met de lengte van een meetlat of met de afstand tussen twee streepjes op zo’n lat.
We gebruiken nu niet meer de duim, voet of el als eenheidsmaat maar de meter.


lengte eenheid
Als je de lengte van iets wilt aangeven, gebruik je de meter als eenheid.
Een gewone paperclip heeft een breedte van ongeveer één honderdste deel van een meter. Het is handiger om 1/100 meter een centimeter te noemen.
Het voorvoegsel ‘centi’ betekent ‘een honderdste deel’. Een cent is ook een honderdste deel van een euro.


lengte eenheid
lengte eenheid


Een meter korten we af met m.
Een centimeter korten we af met cm.

m
cm

centi: een honderdste

Cent

 

Tussen een centimeter en een meter zit een factor 100 ofwel twee nullen.
De komma gaat dus twee plaatsen naar rechts of naar links. Hieronder een paar voorbeelden.

5 cm = 0,05 m
700 cm = 7 m
8 m = 800 cm
1,2 m = 120 cm

Het woordje ‘centi’ betkent ‘een honderdste’ (denk aan een cent).

 

meter en centimeter omrekenen: online oefenen

Oefenen met omrekenen tussen meter en centimeter

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.