rekenen groep 5

Een overzicht van de stof voor rekenen groep 5, met links naar video uitleg, online oefenen en werkbladen.

Optellen van hele getallen

Automatiseren van het optellen van twee getallen onder de 10 met als doel dat de leerling ze zonder verder nadenken paraat heeft.

rekenen groep 3 Hoe leer je de basis-optellingen

(herhaling, extern pdf)

Uit het hoofd een getal van één cijfer optellen bij een getal van twee cijfers

Twee getallen van één cijfer gevolgd door een aantal nullen uit het hoofd bij elkaar optellen

Met pen en papier twee of meer getallen van twee cijfers bij elkaar optellen.

Rekenen groep 5, Meesterproef optellen Meesterproef optellen

(extern pdf)

Aftreksommen met hele getallen

Automatiseren van de aftreksommen onder de twintig met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal van twee cijfers

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal dat eindigt op een nul

Met pen en papier een getal van twee cijfers aftrekken van een groter getal van twee cijfers

Rekenen groep 5, Meesterproef aftrekken Meesterproef aftrekken

(extern pdf)

Vermenigvuldigen van hele getallen

Notaties en betekenis van het maalteken (x)

Automatiseren van de tafelproducten tot en met 10 x 10  met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Rekenen groep 5: Hoe leer je de basisproducten? Hoe leer je de basisproducten?

(herhaling, extern pdf)

Uit het hoofd vermenigvuldigen van een getal met 10, met 100, met 1000

Uit het hoofd twee getallen die bestaan uit één cijfer gevolgd door een aantal nullen met elkaar vermenigvuldigen

Met pen en papier twee getallen van twee of meer cijfers met elkaar vermenigvuldigen

Delen van hele getallen

Notaties en betekenis van het deelteken (:)

Rekenen groep 5: Delen 1 - Wat is delen? Wat is delen?

(herhaling)

Automatiseren van de omgekeerde tafelproducten  met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Uit het hoofd een deling met rest uitvoeren als de deler en het quotiënt getallen zijn van één cijfer

Een staardeling maken

Breuken

Breuken visualiseren door middel van bijvoorbeeld pizzadiagrammen (taartdiagrammen)

De positie van breuken aangeven op de getallenlijn

Breuken visualiseren door middel van bijvoorbeeld pizzadiagrammen (taartdiagrammen)

Terminologie kennen: teller, noemer, breukstreep

Een breuk vereenvoudigen (teller en noemer delen door een gemeenschappelijke deler)

Een natuurlijk getal als breuk schrijven

Rekenen met kommagetallen

Kommagetallen herkennen in praktijksituaties, bijvoorbeeld bij het rekenen met geldbedragen of bij het gebruik van schaalverdelingen op linialen en andere meetinstrumenten

Uit het hoofd een kommagetal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 enzovoort

Uit het hoofd een kommagetal delen door 10, 100, 1000 enzovoort

Kommagetal afronden

Kommagetal afronden Kommagetal afronden

(werkblad: extern pdf)

Lengte, gewicht, tijd

Kennismaken met algemeen bekende lengte-eenheden

Lengtematen 2 - millimeter Millimeter

(herhaling)

Kennismaken met algemeen bekende gewichtseenheden

Klokkijken wijzerklok: kwartieren, minuten en seconden

Tijd 1 – Klokkijken, analoge klok Wijzerklok

(herhaling)

Klokkijken: digitale klok

Tijd 2 – Klokkijken, digitale klok Digitale klok

(herhaling)

Kalenderkennis: dag, week, maand, jaar

Voor een overzicht van de rekenstof van groep 5, zie: Rekenen in groep 5 van de basisschool