rekenen

Aan deze site wordt constant gewerkt. Tot nu toe beperkt ze zich tot het rekenen met getallen.
Bij de kommagetallen ontbreken nog uitlegfimpjes.
In de toekomst zullen ook redactie-sommen (‘realistisch rekenen’) worden toegevoegd.

Bij de ‘realistiche opgaven’ is het overigens eerst nodig om met getallen te kunnen rekenen zoals dat nu op deze site kan worden geleerd. Als een kind vervolgens leert hoe het een som uit een verhaaltje kan destilleren, is het ook in staat om cijfermatig het antwoord uit te rekenen.

Geef een reactie