Werkboek Procenten en Verhoudingen

breuken-groep-5-6-plaatje
  • Kan los of naast elk ander schoolboek worden gebruikt
  • Voor thuis of op school
  • Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden ook bruikbaar zonder leraar/ouder

Bij dit leerwerkboek is een overzichtelijke pagina gemaakt voor extra oefenstof per paragraaf.
Klik hier om meteen naar de werkboeken winkel te gaan.

Vragen over procenten en verhoudingen komen erg veel voor in toetsen, met name in de Cito Eindtoets.
Om daar goed mee te oefenen, wordt eerst cijfermatig geleerd hoe je met procenten en verhoudingen kunt rekenen. Daarna wordt zeer veel geoefend met verhaaltjessommen die lijken op de vragen zoals die in de toetsen voorkomen.

Dit werkboek kan thuis worden gebruikt maar ook op school, al dan niet naast een ander schoolboek.

Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden is dit leerwerkboek ook goed bruikbaar zonder hulp van leraar of ouder. Dit houdt in dat deze methode ook kan worden ingezet als een goed en effectief alternatief voor bijles.

Kortom, een overzichtelijk werkboek waarmee elke leerling snel en moeiteloos kan leren werken met procenten en verhoudingen. Het is tevens een unieke voorbereiding op de Cito Eindtoets.

Dit werkboek blijft ook voor later een waardevol en overzichtelijk boek waarin de leerling oude stof eenvoudig kan terug vinden. De reguliere schoolmethodes bieden zo’n overzicht meestal niet waardoor breuken vaak als zeer moeilijk worden ervaren.

Op elke linkerpagina van werkboek staat een video-titel met daarbij een alles zeggende tekening van de uitleg in die video. De oefenopgaven die bij de uitleg horen staan ernaast op de rechterpagina.

Stapje voor stapje kan het werkboek worden doorlopen waarbij het overzicht behouden blijft omdat de leerling oude stof eenvoudig kan terug vinden. De andere schoolmethodes bieden zo’n overzicht meestal niet, waardoor procenten en verhoudingen vaak als zeer moeilijk worden ervaren.

Na het doorlopen van dit werkboek heeft de leerling een zeer goed inzicht gekregen in de stof voor groep 7 en 8  en zal geen enkele som uit een andere rekenmethode of toets nog moeilijk zijn.

Hieronder kunt u een aantal voorbeeld  pagina’s bekijken.

inhoudsopgave

11-percentage-van-een-getal 14-kortings-percentage

15-kortings-percentage 17-verhoudingen-berekenen 18-verhouding-vereenvoudigen 19-Tips-Cito-vragen 20-Cito-verhoudingen-zoveel-op-de-zoveel 22-Cito-verhoudingen-wat-is-het-meest

Verhoudingen-herhaling-AVerhoudingen-herhaling-E-FCitoEindtoets-Procenten-met-plaatjes CitoEindtoets-Verhoudingen-met-plaatjes

antwoorden-pagina-96-97 antwoorden-pagina-102-103 antwoorden-pagina-110-111 antwoorden-pagina-112-113