Lengtematen en omtrek

Lengtematen, meter?

1 – Meter en centimeter

 • Uitleg video en samenvatting over het omrekenen tussen centimeters en meters
 • Werkbladen voor het omrekenen van meters in centimeters en omgekeerd
 • Online oefenen
Lengtematen, millimeter

2 – Millimeter

 • Uitleg video en samenvatting over het omrekenen tussen millimeters, centimeters en meters
 • Werkbladen voor het omrekenen van millimeters in meters of centimeters en omgekeerd
 • Online oefenen
Lengtematen, decimeter

3 – Decimeter

 • Uitleg video en samenvatting over het omrekenen tussen m, dm, cm, mm
 • Werkbladen voor het omrekenen tussen meters, decimeters, centimeters en millimeters
 • Online oefenen
Lengtematen, kilometer, hectometer, decameter

4 – Kilometer, hectometer, decameter

 • Uitleg video en samenvatting over het omrekenen tussen km, hm, dam, m, dm, cm, mm
 • Werkbladen voor het omrekenen tussen kilometers, hectometers, decameters, meters, decimeters, centimeters en millimeters
 • Online oefenen
omtrek rechthoek

5 – Omtrek

 • Uitleg video en samenvatting over de omtrek van een rechthoek
 • Werkbladen voor het berekenen van de omtrek van een rechthoek
 • Online oefenen met de definitie van de omtrek van een figuur
 • Online oefenen met berekenen van de omtrek of een zijde van een rechthoek of vierkant
 • Online oefenen met het berekenen van de omtrek van een rechthoek waarbij de eenheden van de zijden verschillen
metrieke stelsel groep-5-6-plaatje Bij deze paragrafen horen de leerwerkboeken:
Metrieke stelsel voor groep 5 en 6. en
Metrieke stelsel voor groep 7 en 8.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide In deze leerwerkboeken wordt de zesde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over lengtematen.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.

Geef een antwoord