Tijd

tijd

1 – Klokkijken, analoge klok

 • Video uitleg
 • Hoe lopen de wijzers van een klok? Uitleg met animatie.
 • Hele uren, uitleg met animatie
 • Werkblad hele uren
 • Online oefenen met hele uren
 • Halve uren, uitleg met animatie
 • Werkblad halve uren
 • Werkblad hele en halve uren
 • Werkblad hele en halve uren, wijzers tekenen
 • Werkblad hele en halve uren, wijzers tekenen
 • Werkblad hele en halve uren, een uur later tekenen
 • Werkblad hele en halve uren, een uur eerder tekenen
 • Werkblad hele en halve uren, een half uur later tekenen
 • Werkblad hele en halve uren, een half uur eerder tekenen
 • Online oefenen met hele en halve uren
 • Kwart over en kwart voor, kwartier, uitleg met animatie
 • Werkblad kwart over en kwart voor
 • Werkblad hoe laat is het over drie kwartier?
 • Werkblad hoe laat was het drie kwartier geleden?
 • Online oefenen met kwart voor en kwart over
 • vijf over (half) … | tien voor (half) …, uitleg met animatie
 • Werkblad vijf of tien over of voor
 • Online oefenen met 5 en 10 minuten
 • Op de minuut exact, uitleg met animatie
 • Werkblad klokkijken op de minuut nauwkeurig
 • Online oefenen met klokkijken op de minuut exact
 • Werkblad met kloksjablonen voor docenten
tijd

2 – Klokkijken, digitale klok

 • Video uitleg
 • Uitleg digitale klok, met animatie
 • Werkblad digitaal klokkijken
 • Werkblad digitaal klokrekenen
 • Online oefenen met digitale klok, ochtend, middag, avond, nacht
 • Online oefenen met digitale klok, minuten
 • Online oefenen met digitale klok
omrekenen tijd

3 – Omrekenen tijdseenheden

 • Video uitleg
 • Werkbladen voor het omrekenen van seconde, minuut, kwartier, uur
 • Werkbladen voor het omrekenen van seconde, minuut, kwartier, uur, dag, week, maand, jaar
 • Online oefenen met het omrekenen van tijden
metrieke stelsel groep-5-6-plaatje Bij deze paragrafen horen de leerwerkboeken:
Metrieke stelsel voor groep 5 en 6. en
Metrieke stelsel voor groep 7 en 8.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide In deze leerwerkboeken wordt de zesde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over tijd.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.

Geef een antwoord