Inleiding kommagetallen

Wat zijn kommagetallen?

1 – Wat is een kommagetal

  • Uitleg over de betekenis van een kommagetal.
Een kommagetal schrijven als een breuk

2 – Kommagetallen en breuken

  • Uitleg. Hoe schrijf je een eenvoudig kommagetal als een breuk?
Een heel getal schrijven als kommagetal

3 – Kommagetallen en hele getallen

  • Uitleg. Hoe schrijf je een heel getal als een kommagetal?
De plaatswaarde van een cijfer in een kommagetal

4 – De plaatswaarde van een cijfer

  • Uitleg over de plaatswaarde van een cijfer in een kommagetal
.
kommagetallen groep-7-8-plaatje Bij deze paragrafen hoort het leerwerkboek: Kommagetallen voor groep 7 en 8.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide In dit leerwerkboek wordt de vierde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over Inleiding Kommagetallen.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.

Geef een antwoord