docent basisonderwijs

De sommenfabriek kan een waardevolle aanvulling zijn op uw rekenlessen. Dit kan op verschillende manieren. Hieronder volgt een aantal suggesties.

Zwakke leerlingen bijspijkeren

Als een leerling bijvoorbeeld veel moeite heeft met het maken van deelsommen, kunt u deze leerling een uitleg video over dit onderwerp laten bekijken en hem vervolgens een bijbehorend werkblad laten maken.
De leerling zal dit meestal geheel op eigen kracht kunnen omdat er een uitgewerkt antwoordblad is en omdat hij ook een som op de computer kan intypen waarna hij de berekening stap voor stap kan volgen.
Mocht dit toch nog te moeilijk zijn, dan is een eerdere video meer geschikt, want blijkbaar mist de leerling dan ook nog voorafgaande kennis en vaardigheid. Omdat de serie lessen naadloos op elkaar aansluit, kan het geschikte deelsommen-niveau voor deze leerling snel worden gevonden.

Goede rekenaars uitdaging bieden

Als een leerling snel klaar is met opgaven uit het schoolboek, kan hij de rest van de lestijd gebruiken om zelf meer geavanceerde video’s te bekijken en te oefenen met de bijbehorende opgaven van een werkblad of op de computer.
De leerling zal dit geheel op eigen kracht kunnen omdat er stap voor stap uitleg is bij elke som van een werkblad of bij de oefening op de computer.

De werkbladen gebruiken als evaluatie moment

Als u bijvoorbeeld wilt beginnen met het onderwerp vermenigvuldigen, is het goed om eerst te controleren of alle kinderen voldoende inzicht en vaardigheid in het optellen hebben.
U kunt simpelweg de opgaven en uitgewerkte antwoorden van een werkblad printen en vervolgens voor iedere leerling een kopie maken van het A4’tje met de opgaven.
Dit geeft u binnen een kwartier een goed beeld van de eventuele hiaten in kennis die eerst moeten worden bijgespijkerd voordat u kunt beginnen aan het volgende rekenonderwerp.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de kinderen thuis een werkblad te laten maken.

De werkbladen gebruiken om extra te oefenen

Veel schoolboeken bieden niet genoeg oefenstof om een bepaalde rekenvaardigheid goed bij te houden. Het goed en snel kunnen rekenen met cijfers geeft kinderen zelfvertrouwen en voldoening. Het geeft een goed gevoel als je weet dat je bijvoorbeeld elke optelsom kunt uitrekenen, hoe de getallen ook gekozen zijn. Een realistische opgave is vaak al moeilijk genoeg omdat kinderen eerst het ‘kale’ sommetje uit het verhaal moeten destilleren. Als ze echter weten dat ze het kale sommetje daarna moeiteloos kunnen uitrekenen, geeft dat veel meer zelfvertrouwen en voldoening.
Dit betekent dus automatisch dat de Cito-toetsen met meer vertrouwen kunnen worden gemaakt.
Schoolboeken gaan immers meestal te snel over op realistische opgaven waardoor er te weinig aandacht is voor het bijhouden van het cijfermatig rekenen.

Flipping the class

De Sommenfabriek is bij uitstek geschikt voor ‘flipping the class’ ( of ‘flip de klas’), waarbij de praktijk van het lesgeven wordt omgedraaid.
Je kunt kinderen thuis de uitleg van een bepaalde paragraaf laten bekijken. Dat betekent huiswerk van ongeveer tien minuten. Bovendien kun je ze vragen het bijbehorende werkblad te printen en mee naar school te nemen. Omdat de werkbladen interactief zijn, heeft ieder kind andere opgaven (die natuurlijk wel altijd exact passen bij de uitleg van de paragraaf).
Op school kan de leerling dan de opgaven van zijn of haar eigen werkblad gaan maken. Omdat er bij elk werkblad ook een uitgewerkt antwoordblad hoort, kunnen de kinderen op school zelf aan de slag en hoeft de leraar alleen extra aandacht en uitleg te geven aan leerlingen die iets  nog niet helemaal begrijpen.
De bovenbeschreven manier van werken heeft veel voordelen. Kinderen thuis de uitleg laten bekijken betekent bijvoorbeeld, dat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken. Het kind kan zo nodig de video even stopzetten als het extra tijd nodig heeft om iets te overdenken.
De leraar kan de les beginnen met oefenen maar hij kan ook eerst de theorie nog even herhalen en op zijn eigen manier toelichten. De klas hoort de stof dan voor de tweede keer en ook dat heeft veel voordelen.

Geef een reactie