rekenen groep 4

Een overzicht van de stof voor rekenen groep 4, met links naar video uitleg, online oefenen en werkbladen.

Optellen van hele getallen

Automatiseren van het optellen van twee getallen onder de 10 met als doel dat de leerling ze zonder verder nadenken paraat heeft.

rekenen groep 3 Hoe leer je de basis-optellingen

(herhaling, extern pdf)

Uit het hoofd een getal van één cijfer optellen bij een getal van twee cijfers

Twee getallen van één cijfer gevolgd door een aantal nullen uit het hoofd bij elkaar optellen

Met pen en papier twee of meer getallen van twee cijfers bij elkaar optellen.

Aftreksommen met hele getallen

Automatiseren van de aftreksommen onder de twintig met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal van twee cijfers

Uit het hoofd een getal van één cijfer aftrekken van een getal dat eindigt op een nul

Met pen en papier een getal van twee cijfers aftrekken van een groter getal van twee cijfers

Vermenigvuldigen van hele getallen

Notaties en betekenis van het maalteken (x)

Automatiseren van de tafelproducten tot en met 10 x 10  met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Delen van hele getallen

Notaties en betekenis van het deelteken (:)

Automatiseren van de omgekeerde tafelproducten  met als doel dat de leerlingen ze zonder verder nadenken paraat hebben.

Lengte, gewicht, tijd

Kennismaken met algemeen bekende lengte-eenheden

Kennismaken met algemeen bekende gewichtseenheden

Klokkijken wijzerklok: kwartieren, minuten en seconden

Klokkijken: digitale klok

Kalenderkennis: dag, week, maand, jaar

Voor een overzicht van de rekenstof van groep 4, zie: Rekenen in groep 4 van de basisschool