Leerwerkboek Hele getallen groep 3 en 4

breuken-groep-5-6-plaatje
  • Kan los of naast elk ander schoolboek worden gebruikt
  • Voor thuis of op school
  • Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden ook bruikbaar zonder leraar/ouder
  • Goed en effectief alternatief voor bijles

Bij dit leerwerkboek is een overzichtelijke pagina gemaakt voor extra oefenstof.

Klik hier om meteen naar de werkboeken winkel te gaan.

Dit leerwerkboek behandelt de basis van het rekenen en is onmisbaar voor het rekenen in groep 5 en hoger.
Wat is optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Wat betekenen sommen zoals: 8+4, 8-4, 8×4, 8:4 en hoe bereken je ze.
Het leren en het oefenen van de tafels.

wiskunde piramide In dit leerwerkboek wordt de onderste bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen.
Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.

Door video uitleg en uitgewerkte antwoorden is dit leerwerkboek ook goed bruikbaar zonder hulp van leraar of ouder. Dit houdt in dat deze methode ook kan worden ingezet als een goed en effectief alternatief voor bijles.

Dit werkboek blijft ook voor later een waardevol en overzichtelijk boek waarin de leerling oude stof eenvoudig kan terug vinden. De reguliere schoolmethodes bieden zo’n overzicht meestal niet waardoor rekenen en wiskunde als zeer moeilijk wordt ervaren.

Op elke linkerpagina van werkboek staat een video-titel met daarbij een alles zeggende tekening van de uitleg in die video. De oefenopgaven die bij de uitleg horen staan ernaast op de rechterpagina.

Stapje voor stapje kan het werkboek worden doorlopen waarbij het overzicht behouden blijft omdat de leerling oude stof eenvoudig kan terug vinden.

Na het doorlopen van dit werkboek heeft de leerling een zeer goed inzicht gekregen in de stof voor groep 3 en 4 en zal geen enkele som uit een andere rekenmethode of toets nog moeilijk zijn.

Hieronder kunt u een aantal voorbeeld  pagina’s bekijken. Op de winkelpagina kunt u nog meer voorbeeld pagina’s zien.

verantwoording-gebruiksaanwijzing

inhoudsopgave

1-Optellen-onder-het-tiental

6-Optellen-over-het-tiental-eierdozen-van-10-opvullen 7-Optellen-over-het-tiental-het-tweede-getal-splitsen 4-Optellen-onder-het-tiental-getallenlijn

13-Plaatswaarde-van-een-cijfer-bij-een-getal-van-twee-of-drie-cijfers 16-Aftrekken-onder-het-tiental-wat-is-aftrekken 26-Wat-is-vermenigvuldigen 28-De-tafelproducten-uit-het-hoofd-leren-deel-1 29-De-tafelproducten-uit-het-hoofd-leren-deel-2 30-De-tafelproducten-uit-het-hoofd-leren-deel-3

31-De-tafelproducten-uit-het-hoofd-leren-deel-4

32-Wat-is-delen

antwoorden-blz-108-109