Oppervlakte berekenen

Paragraaf 1: De oppervlakte berekenen van een rechthoek. In de online oefeningen en de werkbladen leer je ook de oppervlakte te berekenen van bijvoorbeeld een rechthoek van 5m bij 3dm, dus een rechthoek waarbij de zijden in verschillende lengte-eenheden zijn gegeven.
Paragraaf 2: Hier wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld 3 km2 omrekent naar m2.

een oppervlakte berekenen

1 – Een vierkante meter

  • Uitleg video en samenvatting over de oppervlakte van een rechthoek
  • Werkbladen voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek
  • Online oefenen met de oppervlakte van een vierkant of rechthoek
Wat is een oppervlakte?

2 – Oppervlaktematen omrekenen

  • Uitleg video en samenvatting over het omrekenen van oppervlaktematen
  • Werkbladen voor het omrekenen van oppervlaktematen
  • Online oefenen met het omrekenen van oppervlaktematen
metrieke stelsel groep-5-6-plaatje Bij deze paragrafen horen de leerwerkboeken:
Metrieke stelsel voor groep 5 en 6. en
Metrieke stelsel voor groep 7 en 8.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide In deze leerwerkboeken wordt de zesde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over oppervlakte berekenen.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.

Geef een antwoord