Waarom leerwerkboeken?

Waarom zijn er speciale leerwerkboeken gemaakt bij de uitleg video’s?

Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er al de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met de leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende of vergeten kennislagen achteraf worden opgevuld.

Hieronder een lijstje met enkele voordelen van het gebruiken van de leerwerkboeken.

  • Het bekijken van de juiste video en het meteen oefenen met de zojuist uitgelegde stof. De visuele samenvatting van de stof, links van de oefenpagina, helpt veel tijdens het oefenen en voor het inzicht.
  • Het oefenen moet gebeuren met de pen op papier. Dit is van belang voor de opbouw van het getal-inzicht en voor het duidelijk opschrijven van de berekening.
  • De boeken blijven tot aan het einde van de studie/beroepsopleiding van onschatbare waarde voor het onderhouden van de rekenvaardigheden, zowel in hogere groepen als in het vervolgonderwijs!
    De leerling kan later heel snel terug vinden wat hij vroeger moeilijk vond. Hij kan dan altijd opnieuw oefenen via de web-pagina met extra werkbladen die exact horen bij de betreffende paragraaf van een leerwerkboek.
  • De boeken geven een duidelijk overzicht van de stof, ook voor later. Dit wordt bereikt door de titels per reken-onderwerp en door de visuele samenvattingen van de inhoud van elke video.
  • Eerst wordt een onderwerp cijfermatig geoefend. Daarna wordt er geoefend met vragen die analoog zijn aan de “realistische” vragen van Cito.
  • De combinatie van video uitleg en volledig uitgewerkte antwoordbladen achterin elk leerwerkboek, maakt dat de boeken ook kunnen worden gebruikt als een zeer effectief alternatief voor bijles.
  • Het is ook mogelijk om de leerwerkboeken op school te gebruiken, al dan niet naast een andere rekenmethode. Alle rekenonderdelen worden in de boeken behandeld.

2