Hele getallen

Uitleg en oefenen met hele getallen

Optellen  |  Aftrekken  |  Vermenigvuldigen  |  Delen

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over het rekenen met hele getallen.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.