Extra werkbladen bij leerwerkboek “hele getallen groep 3 en 4”

leerwerkboek hele getallen voor groep 3 en groep 4 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders.
wiskunde piramide
§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
§ 5A, 5B Optellen onder het tiental 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 5
§ 9 Optellen over het tiental 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9
§ 10 De eenvoudigste basis-optellingen uit het hoofd leren 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 10
§ 11 De moeilijker basis-optellingen uit het hoofd leren 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 11
§ 12A, 12B De basis-optellingen uit het hoofd leren 12_1 12_2 12_3 12_4 12_5 12
§ 14 Optellen onder de honderd zonder onthouden 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
§ 15 Optellen boven de honderd zonder onthouden 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
Optellen | herhaling A OhA_1 OhA_2 OhA_3 OhA_4 OhA_5 OhA
Optellen | herhaling B OhB_1 OhB_2 OhB_3 OhB_4 OhB_5 OhB
Optellen | herhaling C OhC_1 OhC_2 OhC_3 OhC_4 OhC_5 OhC
§ 18 Aftrekken onder het tiental 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 18
§ 21 Aftrekken onder de twintig zonder splitsen 21_1 21_2 21_3 21_4 21_5 21
§ 23 Aftrekken onder de twintig met splitsen 23_1 23_2 23_3 23_4 23_5 23
§ 24 Aftrekken onder de twintig 24_1 24_2 24_3 24_4 24_5 24
§ 25 Aftrekken onder elkaar zonder lenen 25_1 25_2 25_3 25_4 25_5 25
Aftrekken | herhaling A AhA_1 AhA_2 AhA_3 AhA_4 AhA_5 AhA
Aftrekken | herhaling B AhB_1 AhB_2 AhB_3 AhB_4 AhB_5 AhB
Aftrekken | herhaling C AhC_1 AhC_2 AhC_3 AhC_4 AhC_5 AhC
§ 28 De tafelproducten uit het hoofd leren, deel 1 28_1 28_2 28_3 28_4 28_5 28
§ 29 De tafelproducten uit het hoofd leren, deel 2 29_1 29_2 29_3 29_4 29_5 29
§ 30 De tafelproducten uit het hoofd leren, deel 3 30_1 30_2 30_3 30_4 30_5 30
§ 31 De tafelproducten uit het hoofd leren, deel 4 31_1 31_2 31_3 31_4 31_5 31
Vermenigvuldigen | herhaling A VhA_1 VhA_2 VhA_3 VhA_4 VhA_5 VhA
Vermenigvuldigen | herhaling B VhB_1 VhB_2 VhB_3 VhB_4 VhB_5 VhB
Vermenigvuldigen | herhaling C VhC_1 VhC_2 VhC_3 VhC_4 VhC_5 VhC
§ 33B Delen en vermenigvuldigen horen bij elkaar 33B_1 33B_2 33B_3 33B_4 33B_5 33B
§ 33C Delen en vermenigvuldigen horen bij elkaar 33C_1 33C_2 33C_3 33C_4 33C_5 33C
Delen | herhaling A DhA_1 DhA_2 DhA_3 DhA_4 DhA_5 DhA
Delen | herhaling B DhB_1 DhB_2 DhB_3 DhB_4 DhB_5 DhB
Delen | herhaling C DhC_1 DhC_2 DhC_3 DhC_4 DhC_5 DhC