Extra werkbladen leerwerkboek “hele getallen groep 5, 6, 7 en 8”

leerwerkboek hele getallen voor groep 3 en groep 4 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders.  (Klik hier als dit interactieve werkblad niet goed print.)
wiskunde piramide
§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
Herhaling optellen groep 4  |  A O4A_1 O4A_2 O4A_3 O4A_4 O4A_5 O4A
Herhaling optellen groep 4  |  B O4B_1 O4B_2 O4B_3 O4B_4 O4B_5 O4B
 § 2 Optellen onder de 100 met onthouden 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 2
 § 3 Optellen met meerdere keren onthouden 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 3
 § 4 Optellen van meerdere getallen met onthouden 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 4
Optellen | herhaling A OhA_1 OhA_2 OhA_3 OhA_4 OhA_5 OhA
Optellen | herhaling B OhB_1 OhB_2 OhB_3 OhB_4 OhB_5 OhB
Optellen | herhaling C OhC_1 OhC_2 OhC_3 OhC_4 OhC_5 OhC
Herhaling aftrekken groep 4  |  A A4A_1 A4A_2 A4A_3 A4A_4 A4A_5 A4A
Herhaling aftrekken groep 4  |  B A4B_1 A4B_2 A4B_3 A4B_4 A4B_5 A4B
 § 5 Aftrekken onder elkaar met één keer lenen 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 5
 § 6 Aftrekken onder elkaar met meerdere keren lenen 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 6
 § 7 Aftrekken met meerdere keren lenen van nullen 7_1 7_2 7_3 7_4 7_5 7
Aftrekken | herhaling A AhA_1 AhA_2 AhA_3 AhA_4 AhA_5 AhA
Aftrekken | herhaling B AhB_1 AhB_2 AhB_3 AhB_4 AhB_5 AhB
Aftrekken | herhaling C AhC_1 AhC_2 AhC_3 AhC_4 AhC_5 AhC
Herhaling vermenigvuldigen groep 4  |  A A4A_1 A4A_2 A4A_3 A4A_4 A4A_5 A4A
Herhaling vermenigvuldigen groep 4  |  B A4B_1 A4B_2 A4B_3 A4B_4 A4B_5 A4B
 § 8 Vermenigvuldigen met 10,100, 1000, enz. 8_1 8_2 8_3 8_4 8_5 8
 § 9 A Vermenigvuldigen onder elkaar zonder onthouden 9A_1 9A_2 9A_3 9A_4 9A_5 9A
 § 9 B Vermenigvuldigen onder elkaar zonder onthouden 9B_1 9B_2 9B_3 9B_4 9B_5 9B
 § 10 Vermenigvuldigen met onthouden 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 10
 § 11 Vermenigvuldigen van een groter getal, met onthouden 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 11
 § 12 Vermenigvuldigen van twee grotere getallen, zonder onthouden 12_1 12_2 12_3 12_4 12_5 12
 § 13 Vermenigvuldigen van twee grotere getallen, met onthouden 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13
Vermenigvuldigen | herhaling A VhA_1 VhA_2 VhA_3 VhA_4 VhA_5 VhA
Vermenigvuldigen | herhaling B VhB_1 VhB_2 VhB_3 VhB_4 VhB_5 VhB
Vermenigvuldigen | herhaling C VhC_1 VhC_2 VhC_3 VhC_4 VhC_5 VhC
Herhaling delen groep 4  |  A D4A_1 D4A_2 D4A_3 D4A_4 D4A_5 D4A
Herhaling delen groep 4  |  B D4B_1 D4B_2 D4B_3 D4B_4 D4B_5 D4B
 § 14 Deelsommen met rest 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
 § 15 Een staartdeling maken 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
 § 16 Eenvoudige staartdeling zonder rest 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 16
 § 17 Staartdeling met nullen in het antwoord 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 17
 § 18 Iets moeilijker staartdeling 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 18
 § 19 Delen door een getal groter dan 10 19_1 19_2 19_3 19_4 19_5 19
 § 20 Deling met rest 20_1 20_2 20_3 20_4 20_5 20
Delen | herhaling A DhA_1 DhA_2 DhA_3 DhA_4 DhA_5 DhA
Delen | herhaling B DhB_1 DhB_2 DhB_3 DhB_4 DhB_5 DhB
Delen | herhaling C DhC_1 DhC_2 DhC_3 DhC_4 DhC_5 DhC