Aftrekken met kommagetallen

Kommagetallen aftrekken, hoe doe je dat?
Hieronder links naar twee pagina’s met video uitleg, online oefeningen en werkbladen.
Ook is het mogelijk zelf een huiswerksom in te typen en stap voor stap de berekening met bijbehorende uitleg te volgen.

kommagetallen aftrekken

1 – Aftrekken met twee kommagetallen

Het aftrekken van kommagetallen is niet moeilijker dan het aftrekken van hele getallen.
De komma’s moeten onder elkaar staan, net zoals we dat al zagen bij het optellen van kommagetallen.

  • Video uitleg kommagetallen aftrekken
  • Tweede video uitleg kommagetallen aftrekken met ‘lenen’
  • Online oefenen
  • Interactieve werkbladen met antwoordbladen
  • Zelf een huiswerksom intypen en stap voor stap laten uitleggen
kommagetallen aftrekken

2 – Aftrekken met een heel getal en een kommagetal

Ook het aftrekken van een heel getal en een kommagetal is niet nieuw.
Net als bij het optellen, moet je zorgen dat de komma’s onder elkaar staan, ook al zie je bij een heel getal de komma niet.
Bij een heel getal moet je de komma achteraan het getal denken.
Bedenk bijvoorbeeld dat je 7 ook kunt schrijven als 7,0.

  • Video uitleg kommagetallen aftrekken
  • Online oefenen
  • Interactieve werkbladen met antwoordbladen
  • Zelf een huiswerksom intypen en stap voor stap laten uitleggen
.
kommagetallen groep-7-8-plaatje Bij deze paragrafen hoort het leerwerkboek: Kommagetallen voor groep 7 en 8.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide In dit leerwerkboek wordt de vierde bouwlaag van de wiskunde-piramide behandeld.
Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Hier onder de video’s die horen bij de paragrafen over Aftrekken met Kommagetallen.
Deze video’s staan ook op de pagina die hoort bij een paragraaf. Ga voor oefenen (online of met werkbladen) naar de paragraaf-pagina.

Geef een antwoord