Extra werkbladen bij leerwerkboek “metrieke stelsel groep 5 en 6”

leerwerkboek metrieke stelsel groep 5 en 6 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf’s met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar.
In de laatste kolom staat een interactief werkblad (een .swf bestand). Hier zijn de opgaven steeds anders. (Klik hier als dit interactieve werkblad niet goed print.)
wiskunde piramide

 

§ titel plus link naar pagina met video .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .swf
§ 1 Wat is een kommagetal
§ 2 Een heel getal maal 10, 100 of 1000 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 2
§ 3 Een kommagetal maal 10, 100 of 1000 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 3
§ 4 Een kommagetal delen door 10, 100 of 1000 4_1 4_2 4_3 4_4 4_5 4
Kommagetallen | herhaling A KhA_1 KhA_2 KhA_3 KhA_4 KhA_5 KhA
Kommagetallen | herhaling B KhB_1 KhB_2 KhB_3 KhB_4 KhB_5 KhB
§ 5 Meter en centimeter 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 5
§ 6 Millimeter en meter 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 6
§ 7 Millimeter en centimeter 7_1 7_2 7_3 7_4 7_5 7
§ 8 Decimeter en meter 8_1 8_2 8_3 8_4 8_5 8
§ 9 Decimeter en centimeter 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 9
§ 10 Decimeter en millimeter 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 10
§ 11 Meter, decimeter, centimeter, millimeter 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 11
Lengte | herhaling A LhA_1 LhA_2 LhA_3 LhA_4 LhA_5 LhA
Lengte | herhaling B LhB_1 LhB_2 LhB_3 LhB_4 LhB_5 LhB
§ 12A Kilometer, hectometer, decameter, meter 12A_1 12A_2 12A_3 12A_4 12A_5 12A
§ 12B Kilometer, hectometer, decameter, meter 12B_1 12B_2 12B_3 12B_4 12B_5 12B
§ 13 km, hm, dam, m, dm, cm, mm 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 13
§ 14 Gram en kilogram 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14
§ 15 kg, hg, dag, g, dg, cg, mg 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 15
§ 16 Ons en kilogram 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 16
Gewicht | herhaling A GhA_1 GhA_2 GhA_3 GhA_4 GhA_5 GhA
Gewicht | herhaling B GhB_1 GhB_2 GhB_3 GhB_4 GhB_5 GhB
§ 17 Hoe laat is het op de analoge klok
§ 18 Hoe laat is het op de digitale klok
§ 19 Tijdseenheden omrekenen: seconden en minuten 19_1 19_2 19_3 19_4 19_5 19
§ 20 Tijdseenheden omrekenen: weken en maanden 20_1 20_2 20_3 20_4 20_5 20
§ 21 Tijdseenheden omrekenen: dagen en weken 21_1 21_2 21_3 21_4 21_5 21
Tijd | herhaling A ThA_1 ThA_2 ThA_3 ThA_4 ThA_5 ThA
Tijd | herhaling B ThB_1 ThB_2 ThB_3 ThB_4 ThB_5 ThB
§ 24 Omtrek
§ 25 Oppervlakte
Toets-vragen | A tA_1 tA_2 tA_3 tA_4 tA_5 tA
Toets-vragen | C tC_1 tC_2 tC_3 tC_4 tC_5 tC
Toets-vragen | E tE_1 tE_2 tE_3 tE_4 tE_5 tE