Vermenigvuldigen 3 – Vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, enz.

Vermenigvuldigen van een getal met 10, 100, 1000, enz.: uitleg video

Oefenen met het vermenigvuldigen van een getal met een factor van 10: oefenen met het leerwerkboek of met extra werkbladen

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§8 van het leerwerkboek)
8_1
8_2
8_3
8_4
8_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §8 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.