Oppervlakte 1 – een vierkante meter

Uitleg video

.
metrieke stelsel groep-5-6-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Metrieke stelsel voor groep 5 en 6.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
§ 9 Een vierkante meter 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5

Uitleg samenvatting

tegelvloer Je ziet hiernaast een blauw vlak. Het is bijvoorbeeld de vloer van een rechthoekige kamer.
De gele lijn om de vloer heen noemden we de omtrek. Als je plinten wilt maken rond de vloer, moet je eerst weten hoe groot de omtrek is van de vloer.
Als je de vloer wilt verven of als je er tegels op wilt leggen, moet je eerst weten hoe groot de oppervlakte is van de vloer.
vierkante-meter Met een vierkante tegel van 1 meter bij 1 meter kun je een stuk vloer bedekken van een ‘vierkante meter’.
De oppervlakte van die tegel is gelijk aan één vierkante meter.
Een vierkante meter schrijf je op als m2.
vierkante-meters-oppervlakte Je ziet hier een garagevloer van 4 meter bij 2 meter. Hoeveel betontegels van 1m2 heb je nodig om de hele garage te betegelen?
vierkante-meters-oppervlakte Je ziet dat je acht tegels nodig hebt. Je hebt namelijk twee rijen van vier tegels.

Een rechthoek van 4 meter bij 2 meter heeft een oppervlakte van 4 x 2 vierkante meter.
Een rechthoek van 4m x 2m heeft een oppervlakte van 8m2.
vierkante-centimeters-oppervlakte
Een rechthoek van 6 centimeter bij 4 centimeter heeft een oppervlakte van 6 x 4 vierkante centimeter.
Een rechthoek van 6cm x 4cm heeft een oppervlakte van 24cm2.

.

Lukt het niet om een werkblad te printen?


Hieronder kun je, als het goed is, een interactief werkblad met uitgewerkt antwoordblad printen.
Als je na het indrukken van de blauwe knop het werkblad niet ziet, komt dit omdat de Flash-player niet in je browser is geinstalleerd.

Klik hier om dit probleem op te lossen.

Oefenen met werkbladen

Klik op de blauwe printknop voor het printen van een werkblad plus bijbehorend antwoord-blad.

Oefenen op de computer

Oefenen met berekenen van de oppervlakte van een rechthoek of vierkant

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

 

Geef een antwoord