Lengtematen 4 – kilometer, hectometer, decameter en lengtematen omrekenen

km, hm, dam, m, dm, cm, mm in elkaar omrekenen

Oefen direct met de uitgelegde stof.
Dit kun je doen met het leerwerkboek en/of met onderstaande extra werkbladen met antwoordbladen.
Deze in totaal 15 werkbladen horen bij de paragrafen 12 en 13 uit het leerwerkboek.

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
§ 12A Kilometer, hectometer, decameter, meter 12A_1 12A_2 12A_3 12A_4 12A_5
§ 12B Kilometer, hectometer, decameter, meter 12B_1 12B_2 12B_3 12B_4 12B_5
§ 13 km, hm, dam, m, dm, cm, mm 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5

Bij deze pagina horen §12 en §13 van het leerwerkboek: Metrieke stelsel voor groep 5 & 6.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk deze titel op de winkelsite


Samenvatting van de uitleg over lengtematen omrekenen

kilometer

kilometer

kilo: duizend

Een kilometer is gelijk aan 1000 meter.
Je loopt een kilometer in ongeveer 12 minuten.
Hier zie je een satelietfoto van de Kilometerwei te Nijega.

hectometer

hectometer

hecto: honderd

Een hectometer gelijk aan 100 meter.
Een voetbalveld heeft een lengte van ongeveer een hectometer.

decameter

decameter

deca: tien

Een decameter is gelijk aan 10 meter.
Een orka of zwaardwalvis heeft een lengte van ongeveer een decameter.

km--mm

meter

De afstand van de gieter tot de muur is ongeveer gelijk aan een meter.

km--mm

decimeter

deci: een tiende

Een decimeter is gelijk aan een tiende meter.
Een puddingbakje heeft een diameter van ongeveer een decimeter.

km--mm

centimeter

centi: een honderdste

Een centimeter is gelijk aan 1/100 meter.
Een paperclip is iets minder dan een cm breed.

km--mm

millimeter

milli: een duizendste

Een millimeter is gelijk aan 1/1000 meter.
Een naald is ongeveer 1 mm dik.

km--mm 1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,01 m
1 mm = 0,001 m
lengte eenheid Leer het complete rijtje goed uit je hoofd. Je kunt er bijvoorbeeld weer zelf een liedje bij componeren en dat een paar keer per dag zingen.