Categoriearchief: lengtematen

Lengtematen 5 – Omtrek

Omtrek: uitleg video

Omtrek berekenen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§8 van het leerwerkboek)
8_1
8_2
8_3
8_4
8_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §8 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Definitie van omtrek: online oefenen

1. Oefenen met de definitie van de omtrek

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Berekenen omtrek rechthoek via zijde of omgekeerd: online oefenen

2. Oefenen met het berekenen van de omtrek of zijde van een rechthoek of vierkant

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Berekenen omtrek rechthoek waarbij de zijden met verschillende lentematen zijn aangegeven: online oefenen

3. De omtrek van een rechthoek berekenen waarbij de eenheden van de zijden verschillen

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Omtrek, definitie en berekeningen: samenvatting

tegelvloer
Je ziet hier een blauwe rechthoek met daar omheen een soort lijst van touw. Om de lijst te maken heb je 22cm touw nodig. De omtrek van de blauwe rechthoek is 22cm.De omtrek van een rechthoek bereken je door de lengte van de lijntjes rondom de rechthoek bij elkaar op te tellen.
Bij een rechthoek van 7cm bij 4cm is de omtrek dus:
7cm + 4cm + 7cm + 4cm = 22 cm

vierkante-meter
Hier zie je een aantal andere figuren. De omtrek van een blauw vorm is gelijk aan de totale lengte van de bruine lijntjes rondom die vorm.

Lengtematen 4 – kilometer, hectometer, decameter en lengtematen omrekenen

km, hm, dam, m, dm, cm, mm in elkaar omrekenen

Oefen direct met de uitgelegde stof.
Dit kun je doen met het leerwerkboek en/of met onderstaande extra werkbladen met antwoordbladen.
Deze in totaal 15 werkbladen horen bij de paragrafen 12 en 13 uit het leerwerkboek.

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
§ 12A Kilometer, hectometer, decameter, meter 12A_1 12A_2 12A_3 12A_4 12A_5
§ 12B Kilometer, hectometer, decameter, meter 12B_1 12B_2 12B_3 12B_4 12B_5
§ 13 km, hm, dam, m, dm, cm, mm 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5

Bij deze pagina horen §12 en §13 van het leerwerkboek: Metrieke stelsel voor groep 5 & 6.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk deze titel op de winkelsite


Samenvatting van de uitleg over lengtematen omrekenen

kilometer

kilometer

kilo: duizend

Een kilometer is gelijk aan 1000 meter.
Je loopt een kilometer in ongeveer 12 minuten.
Hier zie je een satelietfoto van de Kilometerwei te Nijega.

hectometer

hectometer

hecto: honderd

Een hectometer gelijk aan 100 meter.
Een voetbalveld heeft een lengte van ongeveer een hectometer.

decameter

decameter

deca: tien

Een decameter is gelijk aan 10 meter.
Een orka of zwaardwalvis heeft een lengte van ongeveer een decameter.

km--mm

meter

De afstand van de gieter tot de muur is ongeveer gelijk aan een meter.

km--mm

decimeter

deci: een tiende

Een decimeter is gelijk aan een tiende meter.
Een puddingbakje heeft een diameter van ongeveer een decimeter.

km--mm

centimeter

centi: een honderdste

Een centimeter is gelijk aan 1/100 meter.
Een paperclip is iets minder dan een cm breed.

km--mm

millimeter

milli: een duizendste

Een millimeter is gelijk aan 1/1000 meter.
Een naald is ongeveer 1 mm dik.

km--mm 1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
1 dm = 0,1 m
1 cm = 0,01 m
1 mm = 0,001 m
lengte eenheid Leer het complete rijtje goed uit je hoofd. Je kunt er bijvoorbeeld weer zelf een liedje bij componeren en dat een paar keer per dag zingen.

Lengtematen 3 – decimeter

Decimeter: uitleg video

Decimeter: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen die horen bij deze video.

§ 8
Decimeter en meter
8_1
8_2
8_3
8_4
8_5

§ 9
Decimeter en centimeter
9_1
9_2
9_3
9_4
9_5

§ 10
Decimeter en millimeter
10_1
10_2
10_3
10_4
10_5

§ 11
Meter, decimeter, centimeter, millimeter
11_1
11_2
11_3
11_4
11_5

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

groep 5 en groep 6

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §8 t/m §11 van het leerwerkboek voor groep 5 en groep 6.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Decimeter: samenvatting


lengte eenheid

Je ziet hier een pudding bakje met een doorsnede van ongeveer een decimeter.
Een decimeter is gelijk aan een tiende deel van een meter.
Het woordje ‘deci’ betekent ‘een tiende deel’.

1 decimeter


lengte eenheid

Een decimeter korten we af met dm.

dm

lengte eenheid

Tussen een decimeter en een meter zit een factor 10 ofwel één nul.
De komma gaat dus één plaats naar rechts of naar links bij het omrekenen tussen meter en decimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 dm = 0,5 m
7000 dm = 700 m
8 m = 80 dm
1,2 m = 12 dm

lengte eenheid

Hier links zie je een plaatje waarin getekend is hoe je omrekent tussen de vier lengtematen die je nu kent. We gaan dat nu uitleggen met een voorbeeld.

5,678 m = …. cm

Tussen m en cm zit twee keer een factor tien. De komma moet daarom 2 plaatsen verschuiven.
Naar rechts of naar links? Naar rechts want je gaat in het plaatje ook naar rechts (van m naar cm).

5,678 m = 567,8 cm

lengte eenheid

Je begrijpt nu dat je het rijtje meter-decimeter-centimeter-millimeter heel goed uit je hoofd moet leren. Het is misschien even doorzetten, maar je zult er veel plezier van hebben, nu en altijd.Maak er een liedje van en zing dat een paar keer per dag.

Verzin zelf een leuk liedje; Méter, tralala…


Decemeter omzetten: online oefenen

Oefenen met het omrekenen van meters, decimeters, centimeters en millimeters

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Lengtematen 2 – millimeter

Wat is een millimeter? Uitleg video

Millimeter: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§6 van het leerwerkboek)

millimeters en meters in elkaar omrekenen, §6

6_1
6_2
6_3
6_4
6_5

millimeters en centimeters in elkaar omrekenen, §7

7_1
7_2
7_3
7_4
7_5

groep 5 en groep 6

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §6 en §7 van het leerwerkboek voor groep 5 en groep 6.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Millimeters, meters en centimeters in elkaar omrekenen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§6 van het leerwerkboek)

meters, centimeters en millimeters in elkaar omrekenen, §5

5_1
5_2
5_3
5_4
5_5

groep 7 en groep 8

aftrekken groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §5 van het leerwerkboek voor groep 7 en 8 .
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Omrekenen millimeters, centimeters meters: samenvatting

lengte eenheid
Een millimeter is gelijk aan een duizendste deel van een meter. Het is ongeveer de breedte van een dikke naald. Het woordje ‘milli’ betekent ‘een duizendste deel’.

1 millimeter


milli: een duizendste

lengte eenheid

Het woordje ‘milli’ betkent ‘een duizendste’.
Een millimeter korten we af met mm.

mm

Tussen een millimeter en een meter zit een factor 1000 ofwel drie nullen.
De komma gaat dus drie plaatsen naar rechts of naar links bij het omrekenen tussen meter en millimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 mm = 0,005 m
7000 mm = 7 m
8 m = 8000 mm
1,2 m = 1200 mm

lengte eenheid

1 cm = 10 mm

Een centimeter is verdeeld in tien millimeter.
Tussen een centimeter en een millimeter zit dus één factor 10 ofwel één nul.
De komma gaat dus 1 plaats naar rechts of naar links als je omrekent tussen centimeter en millimeter. Hieronder een paar voorbeelden.

5 mm = 0,5 cm
50 mm = 5 cm
8 cm = 80 mm
1,2 cm = 12 mm

Omrekenen m, cm, mm: online oefenen

Oefenen met omrekenen tussen meter, centimeter en millimeter

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Lengtematen 1 – meter en centimeter

meter en centimeter: video uitleg

Meter en centimeter: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§5 van het leerwerkboek)
5_1
5_2
5_3
5_4
5_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §5 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Uitleg samenvatting

meter centimetermeter centimeter
meter centimeter
Vroeger gebruikten mensen hun eigen lichaam om de lengte van iets te meten.
Je kunt de dikte van je duim gebruiken (een duim), de lengte van je voet (een voet) of de lengte van je onderarm (een el).
Het is nauwkeuriger als je een lengte (of afstand tussen twee punten) vergelijkt met de lengte van een meetlat of met de afstand tussen twee streepjes op zo’n lat.
We gebruiken nu niet meer de duim, voet of el als eenheidsmaat maar de meter.


lengte eenheid
Als je de lengte van iets wilt aangeven, gebruik je de meter als eenheid.
Een gewone paperclip heeft een breedte van ongeveer één honderdste deel van een meter. Het is handiger om 1/100 meter een centimeter te noemen.
Het voorvoegsel ‘centi’ betekent ‘een honderdste deel’. Een cent is ook een honderdste deel van een euro.


lengte eenheid
lengte eenheid


Een meter korten we af met m.
Een centimeter korten we af met cm.

m
cm

centi: een honderdste

Cent

 

Tussen een centimeter en een meter zit een factor 100 ofwel twee nullen.
De komma gaat dus twee plaatsen naar rechts of naar links. Hieronder een paar voorbeelden.

5 cm = 0,05 m
700 cm = 7 m
8 m = 800 cm
1,2 m = 120 cm

Het woordje ‘centi’ betkent ‘een honderdste’ (denk aan een cent).

 

meter en centimeter omrekenen: online oefenen

Oefenen met omrekenen tussen meter en centimeter

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.