Kommagetallen inleiding 4 – Decimaal getallenstelsel (plaatswaarde van een cijfer)

Pagina 4 van een complete serie over kommagetallen oefenen, uitleg en werkbladen. Vanaf groep 5.

Plaatswaarde van een cijfer in een kommagetal: uitleg video