Kommagetallen inleiding 3 – Een heel getal is eigenlijk ook een kommagetal

Pagina 3 van een complete serie over kommagetallen oefenen, uitleg en werkbladen. Vanaf groep 5.

Verband tussen hele getallen en kommagetallen: uitleg video