Categoriearchief: procenten

Procenten 7 – Met hoeveel procent is iets toegenomen? Huurverhoging, winst en meer.

Video uitleg toenamepercentage

Procent toename berekenen: samenvatting

toenamepercentage
Een tuin had eerst een oppervlakte van 30m2 maar door aankoop van een stukje gemeentegrond wordt de tuin 35m2. Met hoeveel procent is de tuin groter geworden?

De tuin had eerst eenoppervlakte van 30m2.
1% er bij, betekent een toename van 0,3m2.
Er komt niet 0,3m2 bij, maar 5 m2.
Hoeveel keer past 0,3 in 5?

5 : 0,3 = 50 : 3 = 16,666…
Het tuinoppervlak is dus toegenomen met ongeveer 16,7%

Je mag de berekening ook heel kort opschrijven:
(35 – 30) : 0,3


toenamepercentage huurverhoging
De huur gaat van 345 naar 360 euro per maand. Hoeveel procent huurverhoging is dat?
(360 – 345) : 3,45

Toenamepercentage berekenen: online oefenen

Oefenen met berekenen van een toename percentage

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Procenten 6 – Met hoeveel procent is iets afgenomen?

Kortingspercentage berekenen: uitleg video

Afname percentage berekenen: samenvatting

procenten-6-kortingspercentage-berekenen
Een rok kostte eerst €60,- maar in de uitverkoop nog €50,-. Hoeveel procent korting krijg je?

De rok kostte eerst €60,-.
Als er 1% af gaat, dan is dat in euro’s 0,6.
Er gaat niet 0,6 af, maar 10.
Hoeveel keer past 0,6 in 10?

10 : 0,6 = 100 : 6 = 16,66…
De korting is dus ongeveer 16,7%

Je mag de berekening ook heel kort opschrijven:
(60 – 50) : 0,6

Kortingspercentage uitrekenen: online oefenen

Oefenen met berekenen van een percentage korting

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Bij deze pagina hoort §15 van het leerwerkboek: Procenten en verhoudingen voor groep 7 en groep 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de
winkelsite


Procenten 5 – Korting berekenen bij aankoop

Video uitleg korting berekenen

Uitleg samenvatting

korting berekenen
Een rokje kost 60 euro maar je krijgt 10 procent korting. Hoeveel moet je dan betalen?

1% van 60 = 0,6
10% van 60 = 6
Je krijgt dus 6 euro korting.
Je betaalt dus 60 euro – 6 euro.

Je mag alles ook heel kort opschrijven: 60 – (10 x 0,6) = 60 – 6 = 54

Het antwoord is: €54,00

Korting berekenen: online oefenen

Oefenen met berekenen van een prijs met een percentage korting

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Procenten 4 – Van percentage naar breuk

Video uitleg procenten naar breuken

Percentage in breuk omrekenen: samenvatting

Als je een percentage deelt door honderd, krijg je het breukdeel.
procenten naar breuken

Procent naar breuk: online oefenen

Oefenen met het omzetten van een percentage naar een breuk

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Procenten 3 – Van breuk naar percentage

Uitleg video breuk naar procent

Uitleg samenvatting

Je weet dat één procent van een euro hetzelfde betekent als een honderdste deel van een euro.
En dat één procent van een oppervlakte een honderdste deel is van dat oppervlak.
Je kunt dus zeggen dat de breuk 1/100 gelijk is aan 1%.
Zo is dus ook de breuk 2/100 gelijk aan 2%, enz.
Je kunt een breuk dus omzetten in procenten.
Je krijgt het aantal procenten door de breuk met 100 te vermenigvuldigen.
1/2 = 1/2 x 100 % = 50%
Je kunt de breuk ook eerst schrijven als kommagetal en daarna de komma twee plaatsen naar rechts zetten.
1/2 = 0,5 = 0,5 x 100 % = 50%
Herhaal zo nodig de paragraaf over het omzetten van een breuk naar een kommagetal.
breuk naar procent

[include file=”/wp-content/mijn-include-files/BreukenKhanA.php”]

Oefenen met het omrekenen van een breuk naar een percentage

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Procenten 2 – Percentage van een getal

Percentage berekenen: uitleg video

Percentage van een getal berekenen: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§11 van het leerwerkboek)
11_1
11_2
11_3
11_4
11_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §11 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Percentage berekenen: samenvatting

Je weet nu hoe je 1% van een getal berekent. Herhaal anders eerst de vorige paragraaf.
Als je nu bijv. 5% van een getal wilt berekenen, is dat 5 keer 1%.

5% van 871 = 5 x 8,71

percentage berekenen

Percentage berekenen: online oefenen

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Percentage van getal berekenen


Procenten 1 – 1% van een getal (1 procent van een getal)

Uitleg video over één procent van een getal

Oefenen met de betekenis van één procent: oefenen met werkbladen of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§10 van het leerwerkboek)
10_1
10_2
10_3
10_4
10_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §10 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Wat zijn procenten? Samenvatting van de betekenis van 1%.

Een procent betekent een honderdste deel.
Denk maar aan een euro cent. Dat is ook het honderdste deel van een euro.
Je schrijft één procent als: 1%
1% van 300 betekent: een honderdste deel van 300
1% van 300 betekent: 300 : 100
1% van 300 = 3
Je deelt dus het getal door 100 en dan krijg je één procent van dat getal.
Zoals je misschien al weet, betekent delen door 100 dat je de komma (of de onzichtbare komma) twee plaatsen naar links verschuift. Bekijk anders eerst nog de video over het delen van een kommagetal door honderd.

opp-fw-1-procent

Wat betekent 1%? Online oefenen.

Oefenen met het berekenen van 1% van een getal

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.