Procenten 3 – Van breuk naar percentage

Uitleg video breuk naar procent

Uitleg samenvatting

Je weet dat één procent van een euro hetzelfde betekent als een honderdste deel van een euro.
En dat één procent van een oppervlakte een honderdste deel is van dat oppervlak.
Je kunt dus zeggen dat de breuk 1/100 gelijk is aan 1%.
Zo is dus ook de breuk 2/100 gelijk aan 2%, enz.
Je kunt een breuk dus omzetten in procenten.
Je krijgt het aantal procenten door de breuk met 100 te vermenigvuldigen.
1/2 = 1/2 x 100 % = 50%
Je kunt de breuk ook eerst schrijven als kommagetal en daarna de komma twee plaatsen naar rechts zetten.
1/2 = 0,5 = 0,5 x 100 % = 50%
Herhaal zo nodig de paragraaf over het omzetten van een breuk naar een kommagetal.
breuk naar procent

[include file=”/wp-content/mijn-include-files/BreukenKhanA.php”]

Oefenen met het omrekenen van een breuk naar een percentage

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.