Procenten 3 – Van breuk naar percentage

Uitleg video breuk naar procent

.
procenten en verhoudingen groep-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Procenten en verhoudingen voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Uitleg samenvatting

Je weet dat één procent van een euro hetzelfde betekent als een honderdste deel van een euro.
En dat één procent van een oppervlakte een honderdste deel is van dat oppervlak.
Je kunt dus zeggen dat de breuk 1/100 gelijk is aan 1%.
Zo is dus ook de breuk 2/100 gelijk aan 2%, enz.
Je kunt een breuk dus omzetten in procenten.
Je krijgt het aantal procenten door de breuk met 100 te vermenigvuldigen.
1/2 = 1/2 x 100 % = 50%
Je kunt de breuk ook eerst schrijven als kommagetal en daarna de komma twee plaatsen naar rechts zetten.
1/2 = 0,5 = 0,5 x 100 % = 50%
Herhaal zo nodig de paragraaf over het omzetten van een breuk naar een kommagetal.
breuk naar procent

.

Lukt het niet om een werkblad te printen?


Hieronder kun je, als het goed is, een interactief werkblad met uitgewerkt antwoordblad printen.
Als je na het indrukken van de blauwe knop het werkblad niet ziet, komt dit omdat de Flash-player niet in je browser is geinstalleerd.

Klik hier om dit probleem op te lossen.

Oefenen met werkbladen

Klik op de blauwe printknop voor het printen van een werkblad plus bijbehorend antwoord-blad.
Als de knop niet meer zichtbaar is, moet je de pagina opnieuw laden.

Oefenen op de computer

Oefenen met het omrekenen van een breuk naar een percentage

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Geef een antwoord