Kommagetallen delen 6 – Hele getallen delen met antwoord kleiner dan 1

Van breuk naar kommagetal, bijv. 1/8 = 1:8. Uitleg video’s, werkblad met uitgewerkt antwoordblad, online oefenen met stap voor stap uitleg, zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen.

Uitleg van het delen van hele getallen met antwoord kleiner dan 1

Oefenen met het delen van hele getallen met antwoord kleiner dan 1

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§22 van het leerwerkboek)
22_1
22_2
22_3
22_4
22_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §22 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Extra voorbeeldsommen breuk omzetten in kommagetal via staartdeling

1 : 2 =

1 : 4 =

1 : 3 =

1 : 8 =