Kommagetallen delen 7 – Hele getallen delen met kommagetal als antwoord

Kommagetallen delen oefenen. Hele getallen delen met kommagetal als antwoord.
Uitleg video’s, werkblad met uitgewerkt antwoordblad, online oefenen met stap voor stap uitleg, zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen.

Uitleg van het delen van hele getallen met een kommagetal als antwoord

Oefenen met het delen van hele getallen met een kommagetal als antwoord

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§23 van het leerwerkboek)
23_1
23_2
23_3
23_4
23_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §23 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Extra voorbeeldsommen staartdeling hele getallen met kommagetal als antwoord (breuk omzetten in kommagetal)

7 : 2 =

1 : 2 =

1 : 4 =

1 : 3 =

1 : 8 =