Kommagetallen delen 5 – Kommagetal kleiner dan 1 delen door een heel getal

Kommagetal delen door natuurlijk getal: uitleg video, werkblad met uitgewerkt antwoordblad, online oefenen met stap voor stap uitleg, zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen.

Uitleg van het delen van een kommagetal kleiner dan 1 door een heel getal

Oefenen met het delen van een kommagetal kleiner dan 1 door een heel getal

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§21 van het leerwerkboek)
21_1
21_2
21_3
21_4
21_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §21 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Drie extra voorbeeldsommen van meester Mark over het delen van een klein kommagetal door een heel getal

0,126 : 9 =

0,27 : 3 =

0,158 : 2 =