Kommagetallen delen 4 – Kommagetal delen door een heel getal met een nul in het antwoord

Kommagetallen delen werkblad met uitgewerkt antwoordblad, uitleg video, online oefenen met stap voor stap uitleg, zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen.

Uitleg van het delen van een kommagetal door een heel getal, met een nul in het antwoord

Oefenen met het delen van een kommagetal door een heel getal, met een nul in het antwoord

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§20 van het leerwerkboek)
20_1
20_2
20_3
20_4
20_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §20 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Extra uitleg staartdeling met kommagetal door meester Mark

61,8 : 3 =