Kommagetallen delen 3 – Kommagetal delen door een heel getal met tussenresten

Kommagetallen delen uitleg video, online oefenen, werkblad met uitgewerkt antwoordblad, zelf een som intypen en stap voor stap laten uitleggen

Uitleg van het delen van een kommagetal door een heel getal, met tussenresten

Oefenen met het delen van een kommagetal door een heel getal, met tussenresten

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§19 van het leerwerkboek)
19_1
19_2
19_3
19_4
19_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §19 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Extra uitleg van meester Mark over het delen van een kommagetal door een heel getal

28,8 : 24 =