Categoriearchief: breuken

Optellen en aftrekken met breuken-post


16 – Breuken met gelijke noemers optellen

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

17 – Breuken met gelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

18 – Gemengde breuken met gelijke noemers optellen

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

19 – Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken zonder ‘lenen’

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

20 – Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken met ‘lenen’

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

21 – Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen

 • Eerste uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.
 • Tweede uitleg video. Hoe maak je iets moeilijker noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Bijbehorende interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Bijbehorende oefening op de computer.

22 – Breuken met teller 1 en ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Herhaling gelijknamig maken van de breuken.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

23 – Breuken met ongelijke noemers optellen

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

24 – Breuken met ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

25 – Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

26 – Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

Inleiding breuken-post


1 – Een half, een derde en een kwart

 • Uitleg over de breukstreep; een breukstreep is een deelteken.
 • Interactieve werkbladen met antwoordbladen over de breuknotatie.
 • Uitleg over een breuk zoals een half of een derde.
 • Oefenen op de computer met het benoemen van een breuk.

2 – Een breuk op de getallenlijn zetten

 • Uitleg over het feit dat een half een nieuw soort getal is.
 • Oefenen op de computer met het plaatsen van een eenvoudige breuk op de getallenlijn.

3 – Twee vijfde

 • Uitleg van het feit dat de breuk 3/3 gelijk is aan 1, ook op de getallenlijn.
 • Meer uitleg, ook op de getallenlijn, en het benoemen van een een breuk in pizzamodel.
 • Oefenen op de computer met het plaatsen van een breuk zoals 4/5 op de getallenlijn.

4 – Teller en noemer

 • Uitleg van de woorden ’teller’ en ‘noemer’.
 • Oefenen op de computer met het aangeven van de teller en noemer van een breuk.

5 – Een breuk anders opschrijven 

 • Uitleg. Met behulp van tekeningen wordt duidelijk gemaakt dat een breuk dezelfde waarde houdt als je de teller en de noemer van die breuk allebei door hetzelfde getal deelt.
 • Tweede uitleg video waarin wordt uitgelegd waarom je een breuk altijd op oneindig veel manieren kunt opschrijven.
  Ook wordt dan duidelijk waarom je een breuk meestal zo eenvoudig mogelijk wilt opschrijven.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, de ultieme toets voor het kunnen vereenvoudigen van een breuk.
 • Oefenen op de computer met het vereenvoudigen van een breuk door de teller en de noemer van die breuk te delen door een gemeenschappelijke factor.
 • Een tweede oefening op de computer over het vereenvoudigen van een breuk waarbij je aan de plaatjes in de oefening meteen kunt zien waarom je een bepaalde breuk kunt vereenvoudigen.

6 – Gemengde breuken

 • Uitleg over de betekenis van een gemengde breuk zoals 1 3/4.
  In de video wordt duidelijk gemaakt waarom je een breuk met teller groter dan noemer soms liever als een gemengde breuk opschrijft.

7 – Een onechte breuk schrijven als een gemengde breuk

 • Uitleg video. Als de teller van een breuk groter is dan de noemer, is de breuk een deelsom met antwoord groter dan één. Je kunt de uitkomst van de deelsom opschrijven als een heel getal plus nog een breuk.
 • Werkbladen met antwoordbladen. Van onechte breuk naar gemengde breuk.
 • Oefenen op de computer met het op de getallenlijn plaatsen van een onechte of echte breuk.

8 – Een heel getal schrijven als een breuk

 • Uitleg video. Een heel getal is ook altijd het antwoord van een deelsom. Het getal 3 is bijvoorbeeld gelijk aan 3:1 maar het is ook gelijk aan 6:2.
 • Werkbladen met antwoordbladen.

9 – Van gemengde breuk naar breuk

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer.
  Je ziet steeds een gemengde breuk.
  Deze gemengde breuk moet worden omgezet in een breuk met alleen een teller en een noemer.
  De stap voor stap uitleg wordt ondersteund met gekleurde pizza modellen.

10 – De noemer groter maken

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. Je wilt bijvoorbeeld 1/6 opschrijven als een breuk met noemer 24.
  De uitgebreide stap voor stap uitleg wordt verduidelijkt met gekleurde pizza modellen.

11 – Twee breuken dezelfde noemer geven

 • Uitleg video. Waarom wil je twee breuken soms gelijknamig maken en hoe doe je dat?
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer met het groter en kleiner dan teken tussen twee gelijknamige breuken.
 • Oefenen op de computer met het gelijknamig maken van twee breuken en vervolgens bepalen welk van de twee breuken de grootste is.

12 – Welke breuk is groter, 1/3 of 1/5 ? (tellers 1)

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
  Kies steeds tussen het kleiner-dan-symbool of het groter-dan-symbool.
 • Oefenen op de computer. Uitleg wordt ook steeds visueel gemaakt met pizza model.

13 – Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 ( een onechte breuk en een echte breuk) ?

 • Uitleg video. Je bekijkt elke breuk eerst als een deelsom. Soms is het antwoord van een van beide deelsommen groter dan 1. Je ziet dan in een oogopslag welke breuk groter is.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
  Te gebruiken als oefening maar ook goed te gebruiken als toets.
 • Oefenen op de computer met het invullen van het groter-dan teken of het kleiner-dan teken tussen twee breuken waarvan een van beide een waarde heeft die groter is dan 1. Bij elke vraag ook hints met uitleg.

14 – Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

 • Uitleg video. Soms moet je eerst de noemers gelijk maken voordat je kunt zien welke breuk de grootste is.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. De breuken worden in de hints eerste gelijknamig gemaakt door de teller en noemer van een breuk met een zelfde factor te vermenigvuldigen.

15 – Een breuk vereenvoudigen

 • Uitleg video. Bekijk de breuk eerst als deelsom. Daarna kijken of de teller en de noemer een gemeenschappelijke factor hebben.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. Ook in deze oefening bekijk je de breuk eerst als deelsom. Daarna wordt gekeken of de teller en de noemer allebei door een zelfde getal gedeeld kunnen worden.

Breuken 33 – Delen met gemengde breuken

Gemengde breuken delen: video uitleg

Delen met gemengde breuken: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§33 van het leerwerkboek)
33_1
33_2
33_3
33_4
33_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §33 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Gemengde breuken delen: online oefenen

Oefenen met het delen van gemengde breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 32 – Delen met gewone breuken

Breuken delen: uitleg video

Breuken delen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§32 van het leerwerkboek)
32_1
32_2
32_3
32_4
32_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §32 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Delen met breuken: online oefenen

Oefenen met het delen van breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 31 – Vermenigvuldigen van twee gemengde breuken

Gemengde breuken vermenigvuldigen: uitleg video

Gemengde breuken vermenigvuldigen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§31 van het leerwerkboek)
31_1
31_2
31_3
31_4
31_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §31 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Gemengde breuken vermenigvuldigen: online oefenen

Oefenen met het vermenigvuldigen van gemengde breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 30 – Vermenigvuldigen van twee breuken, meerdere keren ‘wegstrepen’

Breuken vermenigvuldigen met ‘wegstrepen’: video uitleg

Breuk vermenigvuldigen met wegstrepen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§30 van het leerwerkboek)
30_1
30_2
30_3
30_4
30_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §30 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.


Breuken 29 – Vermenigvuldigen van twee breuken met ‘wegstrepen’

Breuken keersommen met ‘wegstrepen’: uitleg video

Breuk vermenigvuldigen met wegstrepen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§29 van het leerwerkboek)
29_1
29_2
29_3
29_4
29_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §29 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Breuken keersommen met ‘wegstrepen’: online oefenen

Oefenen met het vermenigvuldigen van breuken met wegstrepen.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 28 – Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

Breuk vermenigvuldigen met heel getal: uitleg video

Breuk vermenigvuldigen met heel getal: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§28 van het leerwerkboek)
28_1
28_2
28_3
28_4
28_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §28 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Heel getal maal breuk: online oefenen

Oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal en een breuk.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 27 – Vermenigvuldigen van twee breuken

Breuken vermenigvuldigen: uitleg video

Breuken vermenigvuldigen: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§27 van het leerwerkboek)
27_1
27_2
27_3
27_4
27_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §27 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Breuken vermenigvuldigen: online oefenen

Oefenen met het vermenigvuldigen van twee breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.


Breuken 26 – Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

Gemengde breuken aftrekken: uitleg video

Gemengde breuken aftrekken: oefenen met werkbladen en/of met leerwerkboek

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§26 van het leerwerkboek)
26_1
26_2
26_3
26_4
26_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §26 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.

Gemengde breuken aftrekken: online oefenen

Oefenen met het aftrekken van gemengde ongelijknamige breuken

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.