Categoriearchief: breuken

Optellen en aftrekken met breuken-post


16 – Breuken met gelijke noemers optellen

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

17 – Breuken met gelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

18 – Gemengde breuken met gelijke noemers optellen

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

19 – Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken zonder ‘lenen’

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

20 – Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken met ‘lenen’

 • Uitleg video.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

21 – Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen

 • Eerste uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.
 • Tweede uitleg video. Hoe maak je iets moeilijker noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Bijbehorende interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Bijbehorende oefening op de computer.

22 – Breuken met teller 1 en ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Herhaling gelijknamig maken van de breuken.
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

23 – Breuken met ongelijke noemers optellen

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

24 – Breuken met ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

25 – Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

26 – Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

 • Uitleg video. Hoe maak je de noemers gelijk (hoe maak je ze gelijknamig)?
 • Interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, te gebruiken als oefening of toets.
 • Oefenen op de computer. Bij elke stap visuele ondersteuning van de uitleg met pizzamodel.

Inleiding breuken-post


1 – Een half, een derde en een kwart

 • Uitleg over de breukstreep; een breukstreep is een deelteken.
 • Interactieve werkbladen met antwoordbladen over de breuknotatie.
 • Uitleg over een breuk zoals een half of een derde.
 • Oefenen op de computer met het benoemen van een breuk.

2 – Een breuk op de getallenlijn zetten

 • Uitleg over het feit dat een half een nieuw soort getal is.
 • Oefenen op de computer met het plaatsen van een eenvoudige breuk op de getallenlijn.

3 – Twee vijfde

 • Uitleg van het feit dat de breuk 3/3 gelijk is aan 1, ook op de getallenlijn.
 • Meer uitleg, ook op de getallenlijn, en het benoemen van een een breuk in pizzamodel.
 • Oefenen op de computer met het plaatsen van een breuk zoals 4/5 op de getallenlijn.

4 – Teller en noemer

 • Uitleg van de woorden ‘teller’ en ‘noemer’.
 • Oefenen op de computer met het aangeven van de teller en noemer van een breuk.

5 – Een breuk anders opschrijven 

 • Uitleg. Met behulp van tekeningen wordt duidelijk gemaakt dat een breuk dezelfde waarde houdt als je de teller en de noemer van die breuk allebei door hetzelfde getal deelt.
 • Tweede uitleg video waarin wordt uitgelegd waarom je een breuk altijd op oneindig veel manieren kunt opschrijven.
  Ook wordt dan duidelijk waarom je een breuk meestal zo eenvoudig mogelijk wilt opschrijven.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, de ultieme toets voor het kunnen vereenvoudigen van een breuk.
 • Oefenen op de computer met het vereenvoudigen van een breuk door de teller en de noemer van die breuk te delen door een gemeenschappelijke factor.
 • Een tweede oefening op de computer over het vereenvoudigen van een breuk waarbij je aan de plaatjes in de oefening meteen kunt zien waarom je een bepaalde breuk kunt vereenvoudigen.

6 – Gemengde breuken

 • Uitleg over de betekenis van een gemengde breuk zoals 1 3/4.
  In de video wordt duidelijk gemaakt waarom je een breuk met teller groter dan noemer soms liever als een gemengde breuk opschrijft.

7 – Een onechte breuk schrijven als een gemengde breuk

 • Uitleg video. Als de teller van een breuk groter is dan de noemer, is de breuk een deelsom met antwoord groter dan één. Je kunt de uitkomst van de deelsom opschrijven als een heel getal plus nog een breuk.
 • Werkbladen met antwoordbladen. Van onechte breuk naar gemengde breuk.
 • Oefenen op de computer met het op de getallenlijn plaatsen van een onechte of echte breuk.

8 – Een heel getal schrijven als een breuk

 • Uitleg video. Een heel getal is ook altijd het antwoord van een deelsom. Het getal 3 is bijvoorbeeld gelijk aan 3:1 maar het is ook gelijk aan 6:2.
 • Werkbladen met antwoordbladen.

9 – Van gemengde breuk naar breuk

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer.
  Je ziet steeds een gemengde breuk.
  Deze gemengde breuk moet worden omgezet in een breuk met alleen een teller en een noemer.
  De stap voor stap uitleg wordt ondersteund met gekleurde pizza modellen.

10 – De noemer groter maken

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. Je wilt bijvoorbeeld 1/6 opschrijven als een breuk met noemer 24.
  De uitgebreide stap voor stap uitleg wordt verduidelijkt met gekleurde pizza modellen.

11 – Twee breuken dezelfde noemer geven

 • Uitleg video. Waarom wil je twee breuken soms gelijknamig maken en hoe doe je dat?
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer met het groter en kleiner dan teken tussen twee gelijknamige breuken.
 • Oefenen op de computer met het gelijknamig maken van twee breuken en vervolgens bepalen welk van de twee breuken de grootste is.

12 – Welke breuk is groter, 1/3 of 1/5 ? (tellers 1)

 • Uitleg video.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
  Kies steeds tussen het kleiner-dan-symbool of het groter-dan-symbool.
 • Oefenen op de computer. Uitleg wordt ook steeds visueel gemaakt met pizza model.

13 – Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 ( een onechte breuk en een echte breuk) ?

 • Uitleg video. Je bekijkt elke breuk eerst als een deelsom. Soms is het antwoord van een van beide deelsommen groter dan 1. Je ziet dan in een oogopslag welke breuk groter is.
 • Werkbladen met antwoordbladen.
  Te gebruiken als oefening maar ook goed te gebruiken als toets.
 • Oefenen op de computer met het invullen van het groter-dan teken of het kleiner-dan teken tussen twee breuken waarvan een van beide een waarde heeft die groter is dan 1. Bij elke vraag ook hints met uitleg.

14 – Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

 • Uitleg video. Soms moet je eerst de noemers gelijk maken voordat je kunt zien welke breuk de grootste is.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. De breuken worden in de hints eerste gelijknamig gemaakt door de teller en noemer van een breuk met een zelfde factor te vermenigvuldigen.

15 – Een breuk vereenvoudigen

 • Uitleg video. Bekijk de breuk eerst als deelsom. Daarna kijken of de teller en de noemer een gemeenschappelijke factor hebben.
 • Werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.
 • Oefenen op de computer. Ook in deze oefening bekijk je de breuk eerst als deelsom. Daarna wordt gekeken of de teller en de noemer allebei door een zelfde getal gedeeld kunnen worden.

Breuken 33 – Delen met gemengde breuken

Uitleg video gemengde breuken delen

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
33 Delen met gemengde breuken 33_1 33_2 33_3 33_4 33_5

Werkbladen met antwoordbladen: gemengde breuken delen

Oefening of toets over het delen van gemengde breuken.
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen: gemengde breuken delen

Oefenen met het delen van gemengde breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 32 – Delen met gewone breuken

Uitleg video breuken delen

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
32 Delen met gewone breuken 32_1 32_2 32_3 32_4 32_5

Werkblad met antwoordblad over breuken delen

Oefening of toets over het delen van breuken.
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen met breuken delen

Oefenen met het delen van breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 31 – Vermenigvuldigen van twee gemengde breuken

Video uitleg gemengde breuken vermenigvuldigen

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
31 Vermenigvuldigen met gemengde breuken 31_1 31_2 31_3 31_4 31_5

Werkbladen gemengde breuken vermenigvuldigen

Oefening of toets over het vermenigvuldigen van gemengde breuken.
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen: Gemengde breuken vermenigvuldigen

Oefenen met het vermenigvuldigen van gemengde breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 30 – Vermenigvuldigen van twee breuken, meerdere keren ‘wegstrepen’

Video uitleg breuken vermenigvuldigen met ‘wegstrepen’

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
30 Vermenigvuldigen met meerdere keren “wegstrepen” 30_1 30_2 30_3 30_4 30_5

Werkbladen met antwoordbladen: breuken vermenigvuldigen oefenen

Oefening of toets over het vermenigvuldigen van breuken met meerdere keren wegstrepen.
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Breuken 29 – Vermenigvuldigen van twee breuken met ‘wegstrepen’

Uitleg video breuken keersommen met ‘wegstrepen’

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
29 Vermenigvuldigen van twee breuken met “wegstrepen” 29_1 29_2 29_3 29_4 29_5

Werkbladen breuken keersommen met ‘wegstrepen’

Oefening of toets over het vermenigvuldigen van breuken met wegstrepen.
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen van breuken keersommen met 'wegstrepen'

Oefenen met het vermenigvuldigen van breuken met wegstrepen.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 28 – Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

Uitleg video: breuken vermenigvuldigen met helen

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
28 Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal 28_1 28_2 28_3 28_4 28_5

Werkblad met antwoordblad over breuken vermenigvuldigen met helen

Oefening of toets over een heel getal maal een breuk
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen: breuken vermenigvuldigen met helen

Oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal en een breuk.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 27 – Vermenigvuldigen van twee breuken

Uitleg video over breuken vermenigvuldigen

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
27 Vermenigvuldigen van twee breuken 27_1 27_2 27_3 27_4 27_5

Werkblad met uitgewerkt antwoordblad over breuken vermenigvuldigen

Oefening of toets over het vermenigvuldigen van twee breuken
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen met breuken vermenigvuldigen

Oefenen met het vermenigvuldigen van twee breuken.

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.

Breuken 26 – Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

Uitleg video gemengde breuken aftrekken

breuken-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Breuken voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

.

Hieronder zie je vijf of meer pdf-werkbladen die altijd zonder problemen kunnen worden geprint.
Ze horen bij een paragraaf uit een leerwerkboek (naar winkel).

§ titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
26 Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken 26_1 26_2 26_3 26_4 26_5

Interactief werkblad gemengde breuken aftrekken

Oefening of toets over het aftrekken van gemengde ongelijknamige breuken
Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt.
Klik hier als de interactieve werkbladen niet verschijnen.

Online oefenen met gemengde breuken aftrekken

Oefenen met het aftrekken van gemengde ongelijknamige breuken

Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder zie je een voorbeeldsom.
Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening.