Verhoudingen 1 – Wat is een verhouding?

Video uitleg verhoudingen oefenen: Wat is een verhouding?

.
procenten en verhoudingen groep-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Procenten en verhoudingen voor groep 7 en 8.
Oefen nu meteen met de uitgelegde stof.
Oefenen op papier is onmisbaar en dit doe je het beste en snelste met een leerwerkboek.
Je houdt dan het overzicht, ook voor later, via plaatjes van de stof en uitgelegde antwoorden.
Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.
wiskunde piramide Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.
Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen. Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.
Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Uitleg samenvatting

verhoudingen oefenen groep 7 ‘Jan verdient twee keer zo veel als Piet.’
Deze uitspraak zegt niets over het aantal euro’s dat Jan of Piet verdienen. Het zegt alleen iets over de verhouding tussen hun salarissen.

De zijden van de rechter driehoek zijn drie keer langer dan de zijden van de linker driehoek.
Ook hier zeg je niets over het aantal meters of centimeters. Je zegt alleen iets over de verhouding tussen de zijden van de twee driehoeken.

Geef een antwoord