Hele getallen-post

Uitleg en oefenen met hele getallen

Optellen  |  Aftrekken  |  Vermenigvuldigen  |  Delen

Geef een reactie