Cito vragen over procenten

.
cito oefenen groep-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Toets voorbereiding voor groep 7 en 8.
De Cito-score kan fors omhoog door dit doelgerichte oefenboek met antwoordenboek.

Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.

wiskunde piramide In dit leerwerkboek worden de eerste zes bouwlagen van de wiskunde-piramide behandeld.

Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.

Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.

Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen.
Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.

Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Cito Eindtoets rekenvragen over procenten: uitleg video

Cito eindtoets, vragen over procenten: samenvatting

In het witte en gele kader volg je de normale procedure.
In het lichter blauwe kader reken je vanaf de antwoorden.
In het donker blauwe kader zie je hoe je de vraag zonder echt te rekenen kunt beantwoorden.
cito groep 8
 1. 3,5% vet in de melk. Welk deel?
  De rest heb je niet nodig, het plaatje geeft geen extra informatie
 2. 3,5 % = … deel
 3. 3,5\% = \frac{3,5}{100} = \frac{7}{200}

  Bij de laatste stap heb je de teller en de noemer van de breuk allebei met 2 vermenigvuldigd.
  Dat mag want de waarde van de breuk verandert daardoor niet.
  Zie zo nodig Breuken 10 – De noemer groter maken.

 4. Omdat je dit vreemde antwoord erbij ziet, kun je het hier ook bij laten en gewoon nog even je berekening doorlopen.

    \[\frac{1}{3} = 33,3..\%\]

    \[\frac{1}{5} = 20\%\]

    \[\frac{3}{10} = 30\%\]

    \[\frac{7}{200} = \frac{3,5}{100} = 3,5\%\]

3,5% is een heel klein deel.
De antwoorden A, B en C zijn veel te groot.
cito Eindtoets groep 8
 1. Zonder korting betaalt hij €500.
  Hij krijgt wel 20% korting want hij boekt op tijd.
  Hij betaalt dus 80% van de prijs.
 2. 80% van 500
 3. 1% = 5
  80% = 80 x 5 = 400
20% korting, ofwel 1/5 deel korting.
B, C en D lijken wel erg laag.
cito Eindtoets groep 8
 1. 66 = …% van 120
 2. 1% = 1,2
  66 : 1,2 = 55
1% = 1,2
22% = 22 x 1,2 < 66
5,5% = 5,5 x 1,2 < 66
55% = 55 x 1,2 = 66
66 is iets meer dan de helft van 120.
Het antwoord moet dus iets meer zijn dan 50 (procent).
Nu nog kiezen tussen C en D.
C lijkt goed omdat D maar een héél klein beetje groter is dan 50.
cito toets
 1. 79% is man, dan is 21% vrouw.
  Dus ongeveer 20% is vrouw.
 2. 20% = … deel
 3. 20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 1 : 5
1 op de 4 = 1/4 = 25/100 = 25%
1 op de 5 = 1/5 = 20/100 = 20%
cito toets
 1. Je had eerst 20 rode hokjes. Daarna heb je nog 5 hokjes er bij gekocht.
 2. 5 is … % van 20
 3. 5 is een vierde deel van 20.
  Een vierde deel is hetzelfde als 25%.
25% van 20 = 1/4 x 20 = 5 blauwe hokjes
50% is al veel te groot, dus antwoord A
cito toets
 1. Klaasje betaalt in euro: 30 x 35
  Kay betaalt in euro: 30 x 40 met 25 % korting
  Hoeveel betaalt Kay minder?
 2. 30 x 35
  min
  30 x 40 met 25% korting
 3. Kay betaalt niet 40 euro maar 30 euro per m2.

  30 x 35
  min
  30 x 30

  1050 – 900 = 150

De een betaalt 35 euro, de ander 30 euro per vierkante meter.
Het verschil is 5 euro. 5 x 30 = 150.
cito toets groep 8
 1. \text{2400 boten}
  12\frac{1}{2}\5\% \text{ is zeilboot}
 2. 12\frac{1}{2}\5\% \text{ van } 2400 = ...
 3. 12\frac{1}{2}\5\% \text{ van } 2400 =
  \frac{1}{8} \text{deel van 2400} =
  2400 : 8 = 300
Je kunt het ook veel ruwer schatten. Meer dan 10% van 2400 is meer dan 240, dus 300 zal wel goed zijn.
cito toets groep 8
 1. 2011:     1/2 blokje hoog

  2012:     2 blokjes hoog
          (1/2 + 300% van 1/2)

  2013:     … blokjes hoog
          (2 + 100% van 2)

 2. 2 + 100% van 2
 3. 2 + 100% van 2 =
  2 + 2 = 4
De omzet is gestegen dus je moet kiezen tussen A en B.

Geef een reactie