Kommagetallen vermenigvuldigen 4 – Kommagetal vermenigvuldigen met kommagetal kleiner dan 1

Video uitleg over kommagetallen vermenigvuldigen

Oefenen met boek of met losse werkbladen over het vermenigvuldigen van een kommagetal met kommagetal kleiner dan 1

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§13 van het leerwerkboek)
13_1
13_2
13_3
13_4
13_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §13 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.