Vermenigvuldigen 3 – Kommagetal kleiner dan 1 maal kommagetal

Een uitleg video over dit onderwerp ontbreekt nog.
Waarschijnlijk is de stap voor stap uitleg bij elke som in de oefening voldoende om de stof toch te begrijpen.
In feite gaat het er alleen om dat je de vermenigvuldiging eerst maakt zonder te letten op de komma’s. Pas bij het antwoord voeg je een komma toe.
Hieronder wel oefeningen, werkbladen en de mogelijkheid een huiswerksom in te typen en te laten uitleggen.

Oefenen met werkbladen

print een werkblad met antwoordblad
Ga pas naar de volgende paragraaf als je de berekeningen goed op papier kunt opschrijven.

Oefenen op de computer

Bij elke som kun je de berekening stap voor stap bekijken.
Bij elke stap krijg je uitleg.
Hier onder kun je rechtstreeks oefenen.
Klik steeds op de gele knop rechts boven om de volgende stap te zien.
Klik hier als de oefening niet zichtbaar is.

Een huiswerksom intypen en stap voor stap laten uitleggen

Typ een som is en daarna een =.
Je kunt dan stap voor stap de berekening van de ingetypte som bekijkern door steeds op de gele knop rechts boven te klikken.

Geef een antwoord