Kommagetallen vermenigvuldigen 2 – Kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal

Uitleg video over kommagetallen vermenigvuldigen met een heel getal

Oefenen met boek of met losse werkbladen: vermenigvuldigen van een kommagetal met een heel getal

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§11 van het leerwerkboek)
11_1
11_2
11_3
11_4
11_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §11 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.