Kommagetallen aftrekken 2 – Aftrekken met een heel getal en een kommagetal

Uitleg video kommagetallen groep 7, aftrekken heel getal en kommagetal

Heel getal aftrekken van kommagetal en omgekeerd: oefenen met leerwerkboek en/of werkbladen

Oefen direct met de uitgelegde stof. Dit kan met de losse werkbladen en antwoordbladen die horen bij deze video (§9 van het leerwerkboek)
9_1
9_2
9_3
9_4
9_5

Je kunt de stof nog sneller onder de knie krijgen als je oefent met §9 van het leerwerkboek.
Je houdt daarmee het overzicht van de stof, ook voor later, via plaatjes van de stof en via de uitgelegde en door jou verbeterde antwoorden.