Kommagetallen inleiding 4 – Decimaal getallenstelsel (plaatswaarde van een cijfer)

Pagina 4 van een complete serie over kommagetallen oefenen, uitleg en werkbladen. Vanaf groep 5.

Oefeningen en werkbladen over de plaatswaarde van een cijfer ontbreken nog.

Uitleg video over de plaatswaarde van een cijfer in een kommagetal

Geef een reactie