Cito-toets tips en leeswijzer voor Cito rekensommen

Cito-toets tips rekenen: video uitleg

.
cito oefenen groep-7-8-plaatje Bij deze paragraaf hoort het leerwerkboek: Toets voorbereiding voor groep 7 en 8.
De Cito-score kan fors omhoog door dit doelgerichte oefenboek met antwoordenboek.

Bekijk de verkrijgbare titels op de winkelsite.

wiskunde piramide In dit leerwerkboek worden de eerste zes bouwlagen van de wiskunde-piramide behandeld.

Het rekenonderwijs/wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.

Slechts één slechte leer-periode kan er de oorzaak van zijn dat een leerling een reken-bouwlaag mist waardoor hij of zij misschien zelfs nooit meer iets van wiskunde zal begrijpen.

Met deze leerwerkboeken worden hiaten in kennis voorkomen.
Ook kunnen ontbrekende kennislagen achteraf worden opgevuld.

Klik hier voor meer informatie over het belang van een leerwerkboek.

Cito tips: samenvatting

Hier onder zie je cito-toets tips voor het lezen van een rekentoets-vraag van Cito.
Printbaar pdf met de cito-toets tips voor het lezen van een Cito vraag (opent in nieuwe tab).

 1. Schrijf de gegevens zo kort mogelijk op.
 2. Schrijf de kale som op.
 3. Bereken de kale som op een blaadje.
 4. Controleer je antwoord.

 1. Tips bij het kort opschrijven van de gegevens.
  • Kijk of je het plaatje nodig hebt.
   Soms staat er een belangrijk gegeven in de tekening maar soms ook niet.
  • Schrijf alle nodige gegevens van de tekening en van de tekst op een blaadje.
   Je hoeft daarna niet meer naar de tekening en naar de vraag te kijken.
  • Kijk goed of het woordje ongeveer in de vraag óf bij de mogelijke antwoorden staat.
   Zo ja, schrijf dit dan ook op je blaadje.
 2. Tips bij het opschrijven van de kale som.
  • Staat er ongeveer in de tekst of in de antwoorden?
   In dat geval moet je de getallen in de kale som meteen afronden!
  • Staat er bijvoorbeeld 1 op de 4, schrijf dat dan als 1 : 4 of als de breuk 1/4
  • Staat er bijvoorbeeld 2 van de 3, schrijf dat dan als 2 : 3 of als de breuk 2/3
 3. Tips bij het berekenen van de kale som.
  • Kun je de som gewoon snel uirekenen? Doe dat dan.
  • Ziet de som er te moeilijk uit of is het te veel rekenwerk? Maak dan een schatting van het antwoord.
   Heel vaak zie je meteen dat een of twee van de mogelijke antwoorden echt fout zijn. Maar kijk wel eerst of je het woordje ongeveer niet over het hoofd hebt gezien want de kale sommen zijn zelden te moeilijk.
  • Als je er niet uit komt, kun je ook op de plaats van de puntjes een van vier de mogelijke antwoorden zetten en kijken of alles dan klopt.
 4. Tips bij het controleren van het antwoord.
  • Vul je antwoord in de kale som in en kijk of het klopt.

 


Eén gedachte op “Cito-toets tips en leeswijzer voor Cito rekensommen

Geef een reactie