randRange( 6, 9 ) randRange( 5, 9 ) Math.min(B,10-A) B-putRedEggsInFirstBox 10-A-putRedEggsInFirstBox \text{ spatie }
init({ range: [ [0, 12], [-1, 1] ] }); label( [0, 0], "\\Huge{\\color{#6495ED}{ A } + \\color{#ff0000}{ B } = }", "right" );
A + B

\color{#0000ff}{A} + \color{#ff0000}{B} \text{ = }
\color{#0000ff}{A} + \color{#ff0000}{putRedEggsInFirstBox} + \color{#ff0000}{leftRedEggsInSecondBox} \text{ = } 10 + leftRedEggsInSecondBox \text{ = } A+B

We hebben B gesplitst in twee getallen: \color{#ff0000}{B = putRedEggsInFirstBox + leftRedEggsInSecondBox}
Als je dit te moeilijk vindt, kijk je naar de volgende hints waarin we eierdozen gaan tekenen.

\color{#0000ff}{A} + \color{#ff0000}{B} \text{ = }
We gaan twee eierdozen tekenen waar tien eieren in passsen.
In de eerste doos leggen we A blauwe eieren.
In de tweede doos leggen we B rode eieren.

drawTwoEggBoxes( A,"#0000ff",10-A,"#ffffff",0,"#ffffff", B,"#ff0000",10-B,"#ffffff",0,"#ffffff");

We halen nu zoveel mogelijk rode eieren uit de eerste doos en leggen ze op de lege plaatsen van de eerste doos.
We maken de eerste doos dus vol.
Daarna kunnnen ze zien hoeveel eieren er nog in de tweede doos over zijn.

drawTwoEggBoxes( A,"#0000ff",putRedEggsInFirstBox,"#ff0000",emptyLeftInFirstBox,"#ffffff", leftRedEggsInSecondBox,"#ff0000",10-leftRedEggsInSecondBox,"#ffffff",0,"#ffffff");

\color{#0000ff}{A} + \color{#ff0000}{B} \text{ = ( } \color{#0000ff}{A} + \color{#ff0000}{putRedEggsInFirstBox} \text{ ) + } \color{#ff0000}{leftRedEggsInSecondBox}
Je ziet nu dat je in totaal 10 + leftRedEggsInSecondBox = A+B eieren hebt.
Het antwoord van de som is dus A+B.