0 1 5 randRange(2, 10) 1 LOWER_BOUND * DENOMINATOR UPPER_BOUND * DENOMINATOR NUMERATOR

Verplaats de \color{red}{\text{rode stip}} naar \color{red}{fraction(NUMERATOR, DENOMINATOR)} op de getallenlijn.

init({ range: [ [LOWER_SCALED - 1, UPPER_SCALED + 1], [-1, 1] ], scale: [80-4*UPPER_SCALED, 40] }); style({arrows: ">"}); line( [ LOWER_SCALED, 0 ], [ UPPER_SCALED + 0.25, 0 ] ); style({arrows: ""}); for ( var x = LOWER_SCALED; x <= UPPER_SCALED; x++ ) { line( [ x, -0.2 ], [ x, 0.2 ] ); } style({ stroke: BLUE, strokeWidth: 3.5 }); line( [ LOWER_SCALED, -0.2], [LOWER_SCALED, 0.2]); label( [ LOWER_SCALED, -0.53 ], LOWER_BOUND, "center", { color: BLUE }); line( [ UPPER_SCALED, -0.2], [UPPER_SCALED, 0.2]); label( [ UPPER_SCALED, -0.53 ], UPPER_BOUND, "center", { color: BLUE }); addMouseLayer(); this.movablePoint = addMovablePoint({ constraints: { constrainY: true }, snapX: 0.25 , normalStyle: { fill: KhanUtil.RED, stroke: KhanUtil.RED }}); movablePoint.onMove = function( x, y ) { if (x < LOWER_SCALED || UPPER_SCALED < x) { return false; // don't allow the point to move past the bounds } jQuery("#solutionarea input").val( x ); };
Beweeg de rode stip om je antwoord te kiezen.

Hierboven zie je een getallenlijn met daarop de getallen 0 en 1.
Vervolgens is het lijnstuk tussen 0 en 1 verdeeld in DENOMINATOR gelijke partjes.

Elk partje heeft een lengte van fraction(1, DENOMINATOR).

style({ stroke: "#ff0000", fill: "#ff0000", strokeWidth: 3.5, arrows: "->" }); line( [ 0, 0 ], [ NUMERATOR, 0 ] ); movablePoint.visibleShape.toFront();

De rode stip moet NUMERATOR partjeplural(NUMERATOR) naar rechts verschoven worden.

label( [ NUMERATOR, -0.83 ], fraction(NUMERATOR, DENOMINATOR), "center", { color: "#FF0000" }); movablePoint.moveTo( NUMERATOR, 0 );

Onder de stip staat nu het getal dat er bij hoort. Dat getal is \color{red}{fraction(NUMERATOR, DENOMINATOR)}.
Je ziet nu drie getallen die bij een bepaald streepje horen, namenlijk 0,fraction(NUMERATOR, DENOMINATOR) en 1.