Breuken 32 – Delen met gewone breuken

Uitleg video breuken delen . ยง titel .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf 32 Delen met gewone breuken 32_1 32_2 32_3 32_4 32_5 Werkblad met antwoordblad over breuken delen Oefening of toets over het delen van breuken. Online oefenen met breuken delen Oefenen met het delen van breuken.